Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama

Prema podacima Policijske uprave Zagrebačke tijekom 2018. godine ostvareno je 2.360 slučaja zapljena opojnih droga i psihoaktivnih supstancija

Zlouporaba droga i nadalje predstavlja veliki javnozdravstveni problem kako u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj, ali i u gradu Zagrebu u kojem je tijekom 2017. godine liječeno ukupno 1.970 osoba zbog zlouporabe psihoaktivnih droga, a od toga je 1.404 osoba liječeno od opijatskog tipa ovisnosti. Prvi put je na liječenju bilo 331 osoba, a od toga njih 35 liječeno
je od opijatskog tipa ovisnosti.

Akcijski plan Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga i drugih oblika ovisnosti (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) ima za cilj povećati odgovornost i unaprijediti kvalitetu provođenja nacionalne politike borbe protiv ovisnosti o drogama u gradu Zagrebu te omogućiti uspostavu multidisciplinarnog, integriranog i učinkovitog pristupa
suzbijanju zlouporabe istih.

Akcijski plan uključuje i mjere prevencije i suzbijanja drugih oblika ovisničkih ponašanja (uzimanje legalnih sredstava, lijekova na recept, klađenje, ovisnost o internetu) dok se prevencija i suzbijanje zlouporabe alkohola osigurava provođenjem mjera i aktivnosti Akcijskog plana za suzbijanje štetne uporabe alkohola u gradu Zagrebu.

Akcijski plan uključuje aktivnosti u mjerama prevencije, rane intervencije, liječenja, smanjenja štete, rehabilitacije i društvene reintegracije ovisnika.
Jedna od aktivnosti koje Grad Zagreb provodi u suradnji s Institutom „Ruđer
Bošković“ je određivanje urinarnih biomarkera droga u otpadnim vodama koje je prvi puta provedeno 2009. godine. Analizom u otpadnim vodama u razdoblju od 2009.g. do 2011.g. zabilježen je višestruki pad potrošnje heroina, dok je od 2011.g. do 2016.g. zabilježen višestruki porast stope potrošnje sintetičkih stimulirajućih droga (amfetamin i MDMA) kao i
porast potrošnje kanabisa. Taj trend je zadržan i u 2018. godini sa zabilježenim izrazitim porastom stope potrošnje čistog heroina u promatranom razdoblju.

Prema podacima Policijske uprave Zagrebačke tijekom 2018. godine ostvareno je 2.360 slučaja zapljena opojnih droga i psihoaktivnih supstancija, što je najveći broj zapljena u posljednjih 10 godina. Ukupno je zaplijenjeno 473.991,44 grama marihuane, 13.679,28 grama
amfetamina i 3.758,96 grama kokaina.

U lipnju 2019. godine je Gradska skupština Grada Zagreba prihvatila prijedlog Gradonačelnika Grada Zagreba na inicijativu Povjerenstva Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti za pristupanje Grada Zagreba Europskoj mreži gradova bez droga – ECAD- European Cities Against Drugs. Pristupanjem ovoj mreži Grad Zagreb će sudjelovati u razmjeni iskustava s drugim europskim gradovima u borbi protiv zlouporabe droga i uvoditi nove projekte koji su pokazali osobitu uspješnost u borbi protiv zlouporabe droga.

– Droge su i dalje stalno rastuća, višestruka prijetnja našim društvima, koja utječe na život milijuna građana širom svijeta. Zato je nužna koordinacija na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini. Novi zakonski okviri po pitanju novih psihoaktivnih tvari (koji su inkorporirani i u najnovije izmjene i dopune hrvatskog Zakona o suzbijanju zlouporabe droga), kao i pojačana suradnja s međunarodnim partnerima donose rezultate. Povjerenstvo
Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti aktivno prati nove trendove te sukladno informacijama predlaže daljnje aktivnosti u mjerama prevencije, rane intervencije, liječenja, smanjenja štete, rehabilitacije i društvene reintegracije
ovisnika – izjavio je Ivan Čelić, dr.med., spec.psihijatrije predsjednik Povjerenstva Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama u Hrvatskom saboru 26. lipnja 2019.