Krenula isplata novčane pomoći umirovljenicima Grada Zagreba za mjesec siječanj

Za dodatne informacije možete se javiti na adresu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Nova cesta 1.

TEKST: Služba za informiranje Grada Zagreba FOTO: Ilustracija

Pomoć umirovljenicima koju daje Grad Zagreb za mjesec siječanj 2021. isplaćivat će se putem tekućih računa i putem Hrvatske pošte.

Korisnicima koji imaju otvorene tekuće račune pomoć je isplaćena u petak 15.01.2021.

Korisnicima koji novčanu pomoć primaju putem Hrvatske pošte isplaćivat će se od utorka 19.01.2021.

Umirovljenici koji istu nisu primili na kućnu adresu moći će je podići u poštanskim uredima deset dana od početka isplate.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/16, 23/16, 4/19, 6/20, 17/20
Pročišćeni tekst, 22/20), pravo na novčanu pomoć ostvaruju umirovljenici, državljani
Republike Hrvatske koji prije podnošenja zahtjeva na priznavanje prava na novčanu pomoć
umirovljenicima prebivaju na području Grada Zagreba najmanje 5 godina neprekidno, a čiji
su ukupni prihodi jednaki ili manji od 1.500,00 kn mjesečno.

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:

I. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 900,00 kn mjesečno.

II. skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 900,01 kn do 1.200,00 kn mjesečno.

III. skupina – umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose 1.200,01 kn do 1.500,00 kn mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 400,00 kn pomoći, mjesečno, umirovljenici
II. skupine na 300,00 kn pomoći mjesečno, a umirovljenici III. skupine na 200,00 kn
pomoći mjesečno.

Nakon toga roka nema retrogradne isplate pomoći za navedeni mjesec.