Kompletni pulmološki pregledi korisnika Prenoćišta

Kola hitne pomoći

Autor:: G.B. 9/11/2010 13:29

U tjednu od 13. do 20 rujna, u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb i Klinike za kronične plućne bolesti Rockfellerova obilježit će se Tjedan borbe protiv tuberkuloze.

Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb već dugi niz godina osigurava boravak i smještaj svih građana grada Zagreba koji uz preporuku nadležnih centara socijalne skrbi koriste usluge Prenoćišta Crvenog križa u Ulici Grgura Ninskog.

U želji da se tim ljudima, kojima je pomoć najpotrebnija, osigura kvalitetna zdravstvena zaštita, u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Zagreb i Klinike za kronične plućne bolesti Rockfellerova provest će se kompletna pulmološka obrada svih korisnika Prenoćišta Crvenog križa.

U sklopu ove akcije bit će osiguran RTG pregled, citološka analiza iskašljaja, te kompletna krvna slika, a za sve one korisnike kod kojih se pokažu patološki rezultati tih pretraga, provest će se i sve terapijske mjere i potrebni načini liječenja.

Obrada prvih pet korisnika Prenoćišta Crvenog križa Zagreb započet će u Klinici za kronične plućne bolesti u Rockfellerovoj ulici u ponedjeljak, 13. rujna u 10 sati. Pregledi će se nastaviti svakim radnim danom za po pet korisnika dnevno, dok pretrage ne budu provedene za sve korisnike.