KB Merkur i KB Sveti Duh postaju bolnice prijatelji majki i djece

Očekuje se da će provođenje pilot programa, koji se temelji na Smjernicama Međunarodnog udruženja ginekologa i opstetričara, trajati do sredine lipnja 2017.

Nakon što se Hrvatska pridružila prestižnom krugu zemalja u kojima sva rodilišta imaju titulu “Rodilište prijatelj djece”, edukacijom ginekologa, neonatologa, primalja i medicinskih sestara iz četiri hrvatska rodilišta pokrenut je pilot program “Rodilište – prijatelj majki i djece”.

Cilj zajedničke inicijative Ministarstva zdravstva i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku je daljnje prilagođavanje rodilišta potrebama majki, poboljšanje komunikacije između zdravstvenih djelatnika i rodilja, bolje informiranosti i partnerstva. U pilot programu, koji Hrvatska pokreće među prvima u svijetu, sudjeluju rodilišta KBC Rijeka, KB Merkur, KB Sveti Duh i OB Zabok.

“Boravak u rodilištu i porođaj za svaku su majku posebno vrijedni, ali i osjetljivi trenuci, koji se pamte cijeli život. Vjerujemo da će uvažavajuća načela i unaprijeđeni modeli skrbi koje će hrvatska rodilišta uvoditi kroz program “Rodilište – prijatelj majki i djece” donijeti dobrobit za sve. Kao zemlja koja među prvima počinje s provedbom ovog programa imamo priliku biti primjer dobre prakse i unaprijediti kvalitetu zdravstvenog sustava”, istaknula je predstojnica UNICEF-ova ureda za Hrvatsku Valentina Otmačić.

Neki od kriterija koje rodilište treba ispuniti kako bi postalo “Rodilište – prijatelj majki i djece” su:

– omogućiti ženama u trudovima samostalan odabir željenog položaja, te konzumaciju hrane i tekućine,

– omogućiti ženama odabir osobe u pratnji na porođaju,

– promicati ozračje partnerstva i uvažavanja između osoblja i rodilja,

– smanjiti primjenu tradicionalnih postupaka kao što su epiziotomija, prokidanje vodenjaka i izazivanje trudova,

– omogućiti upotrebu nefarmakoloških i farmakoloških metoda ublažavanja boli,

– promicati kontakt “koža na kožu” majke i djeteta neposredno nakon poroda te aktivno podupirati s majke da što češće drže i doje svoju djecu.

Očekuje se da će provođenje pilot programa, koji se temelji na Smjernicama Međunarodnog udruženja ginekologa i opstetričara, trajati do sredine lipnja 2017. Nakon pilot provedbe u hrvatskim rodilištima stručna radna skupina koju je osnovalo Ministarstvo zdravstva izradit će preporuke za nacionalnu primjenu programa “Rodilište – prijatelj majki i djece”.