Kampanja za rekonstrukciju Šarengradske u Cekate-u

Autor:: Cekate 11/11/2010 12:24

Medijska kampanja na temu rekonstrukcije Šarengradske ulice čime bi se rasteretila prometno frekventna Savska održat će se u Centru za kulturu Trešnjevka, 16. studenog od 10 do 15 sati. Kampanja je u sklopu projekta Mediji u lokalnoj zajednici, a autorica i voditeljica projekta je Vesna Kesić.

Aktualna kriza komercijalnih, tiskanih i elektroničkih medija ponovo je dovela u središte pozornosti društvenu odgovornost medija za razvoj zajednice kao i aktivizam građana. No da bi građani mogli aktivno sudjelovati u razumijevanju medija i kreiranju vlastitih medijskih sadržaja, potrebno je ovladati čitavim nizom znanja i vještina.

Cilj projekta je istražiti stanje u lokalnim medijima i obrazovati građane za aktivan odnos i sudjelovanje u medijskoj komunikaciji, a time i u politikama i odlukama lokalne samouprave.