HNS Vrbovec: Za HDZ-ovce u proračunu ima

vrbovec

Autor:: Gorana Banjeglav 11/11/2010 12:02

Vrbovečki HNS najošrije osuđuje, kako kažu, ponovno kršenje zakona od strane gradonačelnika Vladimira Bregovića i obmanu gradskog vijeća plasiranjem netočnih informacija prilikom donošenja koeficijenata za plaće gradskih službenika, a koje je isplatio u rujnu 2010. godine.

– Naime, Gradsko vijeće je na svojoj posljednjoj sjednici usvojilo nove koeficijente za obračun plaća gradskih službenika, uz uvjeravanje gradonačelnika i pročelnice za financije da to neće izazvati povećanje plaća. Tada se po prvi puta dogodilo da Vijećnicima nisu prezentirani novi iznosi plaća prije usvajanja koeficijenata – tvrde vrbovečki HNS-ovci.

-.-Vrbovec.hr-.-vrbovec, vladimir bregovic, hdzDodaju kako je u rujnu 2010. godine gradonačelnik donio osnovice za obračun plaća po kojima se pročelnicima povećava plaća za 1547 kuna.

– Možemo konstatirati da financijska kriza u gradu nije tako velika kao što tvrdi gradonačelnik jer je prvo sebi i zamjenicima predlagao povećanje plaća, a sada je plaće povećao pročelnicima. Jasno je sada da se u oba slučaja radi i diskriminacija svih ostalih korisnika gradskog proračuna koji ne dobivaju niti onaj novac koji im je bio namijenjen za 2010. godinu, dok za HDZ-ovce ima i puno više od planiranog. Tako je sada u ovim kriznim vremenima pročelnicima narasla plaća na gotovo 13.500 kuna! – dodaju HNS-ovci.

HNS: Rješenja su donijeta na temelju nevažećih akata

– Da cijela priča bude još tragičnija, čistačici koja ima najmanju plaću, gradonačelnik je plaću smanjio, a sjetimo se i zaposlenika Radio Vrbovca kojima plaća kasni trimjeseca jer im gradonačelnik ne prebacuje planirana sredstva u Proračunu ili zaposlenika u Komunalcu Vrbovec koji su zbog krize izazvane gradonačelnikovim nekontroliranim trošenjem u 2009. godini, ostali bez posla – tvrde itz HNS-a.

Cijeli postupak isplate plaće je nezakonit jer su plaće isplaćene prije objave novih koeficijenata u službenom glasniku, napominju i podsjećaju da je prema članku 22. Zakona o plaćama utvrđeno da najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu odluke o koeficijentima, donijet će se pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika.

– Da podsjetimo, Odluka je objavljena 23.09.2010 i stupa na snagu 8. dan od objave, a to je bio 1.10.2010. Dakle, rješenja su donijeta na temelju nevažećih akata! Povećanjem se sigurno povećala i stavka za plaće u odnosu na usvojenu prilikom donošenja Proračuna, pa se i tu vidi nova nezakonitost u radu gradonačelnika – tvrde.

HNS će inzistirati da se obustavi daljnja isplata plaća dok se ne donese konačno Rješenje o plaćama na zakonit način.

– S obzirom da želimo sve plaće svesti u zakonite okvire, pa tako i gradonačelnikovu i njegovih zamjenika, tražit ćemo od Središnjih državnih tijela da uvedu red i pokrenuti upravni i financijski nadzor, a što nam omogućava članak 17. Zakona o plaćama službenika i namještenika i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – zaključuju HNS-ovci.