Kako su se zagrebački gimnazijalci snašli u novim školskim prilagodbama

Učenici ne kriju oduševljenje trenutnim načinom rada, streemingom iz učionice u realanom vremenu s mogućnošću komuniciranja kako sa profesorima tako i sa kolegama iz razreda.

Foto: Press materijal

Prve dane rujna obilježili su povratak mnogih među školske klupe. Unatoč izazovnoj situaciji uzrokovanoj pandemijom koronavirusa, mnoge obrazovne ustanove morale su se u kratkom roku priviknuti na nova pravila. Gimnazijalci Opće privatne gimnazije u Zagrebu odlično su svladali prve školske sate koji su po svemu sudeći izazov kako za učenike, tako i za profesore.

Opća Privatna Gimnazija još pri početku ožujka ove godine prepoznala je priliku kako biti što učinkovitiji te se odmah krenulo s organizacijom edukacije za nastavnike o korištenju edmodo, zoom i skype platformi. Cilj je bio osposobiti nastavnike za rad u virtualnom okruženju. Učenicima je tako na raspolaganju online školsko savjetovanje gdje se učenici i roditelji mogu javiti školskoj psihologinji i dogovoriti termin Skype savjetovanja ili zatražiti savjet ili informaciju, pogotovo u vrijeme pandemije koronavirusa, gdje je stres kod mladih izraženiji. Također, učenicima prvih razreda nudi se mogućnost učenja usvajanja metoda aktivnog učenja i uspješne organizacije vremena.

“Nastavni proces odvijat će se po mješovitome obliku O AA BB i O BB AA, dakle razredi će biti podijeljeni u dvije skupine. Skupina koja prati nastavu na daljinu u realnom vremenu i ona koja je prisutna u školi. Tijekom tjedna bi se izmijenili u načinu praćenja nastave, utorkom i srijedom jedna, a četvrtkom i petkom druga grupa. Ponedjeljkom će se nastava za sve učenike održavati na daljinu kako bismo, poštujući preporuke, izbjegli miješanje različitih razrednih skupina u predmetima drugoga stranog jezika, vjeronauka i etike te informatike. U slučaju promjene epidemiološke situacije organizaciju nastave prilagodit ćemo novim mjerama”, pojašnjava Robert Gun, v.d. Opće privatne gimnazije te dodaje: “Kako bismo dodatno zaštitili sve nas koji boravimo u školi od ove godine uvedena je obaveza nošenja maski, dezinfekcija ruku, mjerenje temperature te nošenje školske obuće koje se ne koriste vani.” 

Pravila koja se primjenjuju u školi vrijede i u nastavi na daljinu. Za prijavu u virtualnu učionicu potrebno je uključiti kameru. Ukoliko se učenik ne uključi u realnom vremenu, prema unaprijed dobivenom rasporedu, evidentira se izostanak koji roditelj treba pismeno opravdati. Nije dozvoljeno snimanje održanih sati u virtualnoj učionici ni fotografiranje sučelja računala, prijenosnih računala, tableta ili telefona te objava sadržaja putem društvenih mreža ili drugih aplikacija.

Učenici ne kriju oduševljenje trenutnim načinom rada, streemingom iz učionice u realanom vremenu s mogućnošću komuniciranja kako sa profesorima tako i sa kolegama iz razreda. Izazovan način rada zahtjeva veći angažman no i učenici i profesori uspješno savladavaju sve postavljene izazove.