Jedan od tri najpoželjnija hrvatska fakulteta upisuje buduće stručnjake u sportu

Prijave za upis na stručni diplomski specijalistički studij traju još samo nekoliko dana

Press materijal

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu čiji su obrazovni programi treći najpoželjniji među mladima u Hrvatskoj, upisuje buduće stručnjake na specijalistički diplomski stručni studij Izobrazba trenera. Budući studenti na jesenskom upisnom roku tako imaju priliku napraviti prvi korak prema završnosti stručni specijalist trenerske struke iz kondicijske pripreme sportaša; ili fitnesa; ili sportske rekreacije; ili izabranog sporta u izabranom području sporta.

Osnovna svrha studija za izobrazbu trenera bila je, a bit će i ubuduće osiguranje kvalitetne izobrazbe stručnih kadrova za potrebe obavljanja svih stručnih poslova u sportu. U tom smislu  ovaj studijski program osigurava kvalitetnu izobrazbu kadrova za rad u području sporta, kondicijske pripreme sportaša, fitnesa i sportske rekreacije s ciljem ispunjavanja zahtjeva za sve većim potrebama tržišta rada javnog i privatnog  sektora.

Priliku da se pridruže brojnom društvu uspješnih sportskih stručnjaka, budući studenti imaju još samo nekoliko dana. Prijave za studij vrše se osobnim dolaskom u studentsku službu Kineziološkog fakulteta (Horavćanski zavoj 15, Zagreb) od 9. do 13. rujna u vremenu od 10 do 13 sati ili se u istom roku šalju preporučenom pošiljkom na navedenu adresu fakulteta s naznakom Studijski centar za izobrazbu trenera. Prijave se vrše na propisanom obrascu koji se preuzima s web stranice fakulteta www.kif.unizg.hr.

Detaljnije informacije o prijavama i upisima te aktivnostima Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu također se nalaze na web stranici Kineziološkog fakulteta www.kif.unizg.hr