Jastrebarsko: Pokrenut program za kvalitetu života

Autor:: Jastrebarsko.hr 2/7/2010 12:32

-.-mojajaska.com -.-U sklopu pilot programa LEADER (metode koja obuhvaća promicanje održivog razvoja u europskim ruralnim područjima putem lokalnih inicijativa i partnerstva), dio IPARD plana za Hrvatsku (predpristupnog programa EU za poljoprivredu i ruralni razvitak do 2013.) u Jastrebarskom je osnovana Lokalna akcijska grupa (LAG) ‘Jana’.

Zadaća je ove udruge – koju čine predstavnici lokalne vlasti, privatnoga sektora i civilnog društva s područja Jastrebarskoga te općina Žumberak, Krašić, Klinča Sela i Pisarovina – ‘identificirati’ lokalne razvojne strategije, te pripremati projektne prijedloge za održivi razvoj ruralnog prostora, za čiju će se realizaciju tražiti novac predpristupnih, kasnije strukturnih fondova Europske unije.

Provedbu programa LEADER, koji se realizira u suradnji s njemačkom Vladom, na području županije koordinira Regionalna razvojna agencija Zagrebačka županije.

– Europska unija kroz ovaj program financira projekte koji direktno ili indirektno utječu na kvalitetu života u ruralnim sredinama – pojasnio je Zlatko Herček, direktor agencije.

Za predsjednika Lokalne akcijske grupe ‘Jana’ izabran je gradonačelnik  Grada Jastrebarskoga Mihael Zmajlović.