Izrađena projektna dokumentacija za Utinjsku ulicu

Nogostup

Autor: Gorana Banjeglav 10/2/2014 13:24

Kad će se u Utinjskoj ulici u Svetoj Klari napraviti nogostup, pitanje je koje su postavili građani. Uređenje nogostupa u Utinjskoj ulici uvršteno je u Prijedlog programa gradnje nerazvrstanih cesta za ovu godinu, no još se ništa nije napravilo, ističu.

Odgovor smo potražili u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, odakle su nam potvrdili da je Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba za 2014. godinu predviđena izrada projektne dokumentacije i izgradnja nogostupa na dijelu Utinjske ulice.

– Projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa izrađena je, te obuhvaća dvije dionice Utinjske ulice. Prva dionica je od Saljske do Perjasičke ulice u dužini od 430 m, a druga dionica je od Ulice F. Malnara do Svetoklarske ulice u dužini od 210 m. U tijeku je priprema dokumentacije za pokretanje postupka javne nabave za odabir izvođača. Rok izgradnje predmetnog nogostupa je 60 dana. Početak roka računa se od dana sklapanja odgovarajućeg ugovora s izvođačem. Gradnja navedenih dionica predviđena je 2014. godine – stoji u odgovoru nadležnog Gradskog ureda.