Inicijativa Dosta! prijavila Republiku Hrvatsku Ujedinjenim narodima zbog uskraćivanja pobačaja Mireli Čavajdi

Povodom obilježavanja Dana sigurnog pobačaja organizacije civilnog društva okupljene u inicijativu DOSTA! uputile su prijavu Posebnim procedurama Ujedinjenih naroda za ljudska prava o uskraćivanju prekida trudnoće Mireli Čavajda. Inicijativa je prethodno u svibnju putem otvorenog pisma uputila zahtjev hrvatskoj vladi za osiguravanjem zdravstvene zaštite žena u Hrvatskoj te za dostupan, siguran i legalan prekid trudnoće. Zahtjevi nisu ispunjeni, a žene i dalje strepe od nečovječnog postupanja i uskraćivanja prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, istaknuli su iz Inicijative Dosta.

U prijavi stoji da je Hrvatska prekršila važeći Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece i brojne međunarodne ugovore o ljudskim pravima, objasnila je Branka Mrzić Jagatić iz udruge Roda.

Sanja Cesar iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje istaknula je kako priziv savjesti u Hrvatskoj koristi oko 60 posto ginekologa, koji odbijaju ženama pružiti legalnu zdravstvenu zaštitu.

Lana Bobić je naglasila zahtjev Inicijative Dosta za hitnim sankcioniranjem odgovornih za nepružanje pravovremene i prikladne skrbi za Čavajdu. Uz to, Inicijativa traži donošenje novog zakona o pobačaju te pristup informacijama o zdravstvenim djelatnicima koji se pozivaju na priziv savjesti.

Istaknule su kako je važno da svaka hrvatska bolnica mora imati dovoljan broj ginekoloških timova, ne samo za izvođenje pobačaja već i za preglede i kontrole. Mnoge žene za ginekološku skrb moraju putovati s otoka na kopno ili iz ruralnih krajeva u udaljene, veće gradove.