GSKG prošle godine propustio uprihoditi 19 mil. kn

Sjedište GSKG u Savskoj ulici

Autor: 4/27/2010 8:37

GSKG iznajmljuje 1603 stana odvjetnicima, stomatolozima i javnim bilježnicima. No, analizom koja je prošle godine napravljena na polovici tih stanova utvrđeno je da 88 posto njih nije prijavilo promjenu iz stambenog u poslovni prostor te da ne plaćaju komunalnu naknadu, iako ih na to zakon obvezuje.

-.-Luka Klun/Pixsell-.-Jelavićev Ured za komunalno gospodarstvo je trebao s GSKG-om provesti naplatu komunalnih nakandaBudući da nisu prijavili prenamjenu, ti su uredi izbjegli  plaćanje komunalne naknade. Zbog tog propusta GSKG nije naplatio nešto manje od pet milijuna kuna komunalnih naknada.  

Može se pretpostaviti da je situacija ista i s drugom polovicom stanova koji nisu obuhvaćeni ovom analizom. Vrlo je vjerojatno da većina njih također nije prijavila prenamjenu te ne plaća komunalnu naknadu. Ako se uzme da su brojke jednake i kod tih stanova, onda se iznos nenaplaćene komunalne naknade penje na vrtoglavih 9,87 milijuna kuna.

Za neprijavljivanje prenamjene Grad prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu ima pravo napisati kaznu najmoprimacima. Predviđena kazna jednaka je iznosu jednogodišnje komunalne naknade, što je u ovom slučaju dodatnih 9,87 milijuna kuna.

Kada se ta dva iznosa zbroje, GSKG je svojim lošim gospodarenjem i nemarom prošle godine prouzročilo štetu za gradski proračun od 19,75 milijuna kuna. Dio krivnje snosi i Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, na čijem je čelu Davor Jelavić.

Naime, ovaj ured zadužen je za naplatu komunalnih naknada. GSKG je trebao kontrolirati korištenje gradskih prostora dok je Jelavićev ured trebao pisati kazne na prekršitelje i naplaćivati im komunalne naknade.

Najgori neplatiše su odvjetnici, koji i koriste najviše gradskih stanova za urede. Ovom analizom utvrđeno je da nešto više od 76 posto tih stanova koriste odvjetnici, a samo ih je 8,9 prijavilo prenamjenu i platilo komunalnu naknadu.

Gotovo 19 posto analiziranih prostora koriste stomatolozi, a njih samo 17,6 plaća puni iznos komunalne naknade. Kada je riječ o javnim bilježnicima, tu je situacija bolja, ali je daleko od idealne. Na javne bilježnike otpada pet posto tih stanova, a puni iznos naknade plaća 23 posto korisnika.

Ovaj slučaj samo je jedan primjer lošeg gospodarenja gradskom imovinom te nepostojanja preciznog popisa te imovine i njezinih korisnika. Takvo kaotično stanje idealno je za iskorištavanje javnog dobra i korupciju.