Grad se kod ZABA-e zadužio za 20 milijuna eura

Autor: Sanjin Španović 10/27/2010 9:30

Gradska Skupština dala je jučer dozvolu Milanu Bandiću za novo zaduživanje od 150 milijuna kuna. Zaduženje će biti napravljeno u Zagrebačkoj banci koja se jedina javila na natječaj, a kamata iznosi 4,25%.

Kredit traje pet godina, a biti će vraćen u osam jednakih, polugodišnjih rata sa odmakom od godinu dana.

Ovo zaduženje je inače predviđeno već u prošlogodišnjoj izradi proračuna, ali će se sada realizirati.
Gradski zastupnici na Odboru za statut zatražili su Ured za financije da im dostave plan na šta će se ova sredstva točno potrošiti.

Rebalans smanjen, dug prebačen na iduću godinu

“Nemoguće je smanjiti proračun, a nekoga ne oštetiti”, ustvrdio je jučer na sjednici Skupštine pročelnik za financije Slavko Kojić u ranijoj raspravi oko rebalansa proračuna koji je sada smanjen na 6.68 milijardi kuna.

– Deficit od 780 milijuna kuna dogodio se nakon neplaniranih rashoda, ali i nekvalitetnog definiranja proračuna – priznao je Slavko Kojić.

Kojić je naveo i kako su najveći problemi rebalansa upravo deficit, pitanje preraspodjele prihoda te smanjivanje novca gradskim četvrtima.

– Grad je bio solventan i imao je stalno 500 – 600 milijuna kuna na računu kojima se pokrivao dug od deficita. Ali taj novac se mora vratiti, prema čemu ispada da smo dužni sami sebi. Situacija nije
bajna i moramo se snaći kako možemo, pa je i to jedan od razloga rezanja novca za kapitalna ulaganja u gradskim četvrtima – završio je svoje izlaganje Kojić.

Oporba kritizirala, Meić ih tražio prijedlog

Dugovi iz prošle godine visjeti će gradu i u idućoj godini za koju se prebacuje dug od 780 milijuna kuna što su oporbeni zastupnici kritizirali, ali na što im je Jurica Meić (SDP) predbacio da nemaju prijedlog gdje naći sredstva za taj dug.

Meić se također osvrnuo na dodatno smanjenje novca za nezavisnu kulturnu scenu, koje je predviđeno rebalansom.

– Nadam se da potpis gradonačelnika Bandića, koji je stavio na ugovore s predstavnicima nezavisne kulturne scene ipak nešto vrijedi i da ne ovisi o trenutnoj situaciji. Projekti su već odrađeni i nakon što su novci potrošeni, smanjiti dogovoreni iznos nije fer, nego čak daje ljudima i za pravo da sudskim putem potraže taj novac – rekao je Meić.