Edukativna ploča o recikliranju u Dugom Selu

Otpad

Autor:

G.B.

12/8/2012 14:38

U Perivoju grofa Draškovića u Dugom Selu postavljena je edukativno-informativna ploča, zamišljena kao sredstvo edukacije najmlađih, ali i njihovih roditelja, o važnosti odlaganja i razvrstavanja otpada.

– Otpad nije smeće, neke stvari se mogu razvrastavati i ponovno se vratiti kao sekundarne sirovine – rekao je Mirko Tržić iz ekološke udruge Dugoselski cvijet.

Lokacija za postavljanje ploče nije odabrana slučajno, riječ je o najfrekventnijem dugoselskom parku u koji svakodnevno dolaze djeca, ali i odrasli. U izradi ploče sudjelovala su i djeca, a podršku njenom postavljanju dale su i dugoselske vlasti, koje su najavile da ovo neće biti jedina takva ploča u Dugom Selu.

Pored ploče našao i informativni štand županijske tvrtke Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije.