Dvojno iskazivanje cijena u ugostiteljskim objektima

Ugostiteljima problem predstavlja činjenica da se ova konverzija, ali i kriza događaju u kratkom periodu nakon korona krize pa se nisu uspjeli oporaviti.

Nakon najavljene konverzije kune u euro, iskazivanje cijena u obje valute već možemo vidjeti u trgovinama i lokalima, a ono postaje regularan dio naše svakodnevice nakon 5. rujna kada dvojno iskazivanje cijena postaje obavezno za sve. Na konverziju se spremaju i ugostitelji za koje ona, uz inflaciju, donosi brojne potrebne prilagodbe.

Ugostitelji se također boje zaokruživanja cijena zbog već ionako visokih cijena koje drže dobavljači.

Za sada, kako kažu, ne vide pozitivne posljedice uvođenja eura. Njih ćemo, kaže potpredsjednik Nezavisne udruge ugostitelja, osjetiti tek kasnije.

Gosti se već sada zanimaju za cijene u eurima, iako euri u ugostiteljskom poslovanju nisu novost. Kao i cijene nekretnina i automobila, i cijene svadbenih menija dogovaraju se u eurima.

Ugostiteljima problem predstavlja činjenica da se ova konverzija, ali i kriza događaju u kratkom periodu nakon korona krize pa se nisu uspjeli oporaviti.

Potpredsjednik Nezavisne udruge ugostitelja navodi kako smatra da su se ljudi pripremili na promjene i već sada računaju i uspoređuju cijene.

Preračunavali u glavi ili množili na kalkulator, svi ćemo se morati prilagoditi životu s novom valutom. Srećom, period prilagodbe dovoljno je dugačak, tako da bi šokovi nakon 1. siječnja 2023. trebali izostati.