Donesena nova Odluka o dodjeli stipendija

knjige

Autor:: Ured župana Zagrebačke županije 7/6/2010 20:45

Županijska Skupština Zagrebačke županije donijela je Odluku o dodjeli stipendija za učenike i studente s prebivalištem na području Zagrebačke županije. Novom Odlukom predlažu su se dvije vrste stipendija i to prema kriteriju izvrsnosti te prema socijalnom kriteriju.  

Stipendije će se dodjeljivati na razdoblje od 12 mjeseci. Po završetku školske godine, učenik tj. student može nastaviti koristiti stečeno pravo na stipendiju ukoliko je u prethodnoj godini ostvario uspjeh potreban za dobivanje stipendije prema uvjetima iz Odluke. Nova Odluka također predviđa i mogućnost dodjele jednokratnih novčanih pomoći darovitim učenicima i studentima s područja Zagrebačke županije. Takve pomoći dodjeljivao bi župan na prijedlog Povjerenstva.  

Osnivanje Gospodarenja otpadom

Skupština je donijela odluku o financiranju prijevoza učenika srednjih škola u Zagrebačkoj županiji. Tako će županija za jednu školsku godinu osigurati 2 milijuna kuna koja će se raspodijeliti gradovima i općinama. Odluku o raspodjeli sredstava donijet će župan, a na prijedlog povjerenstva koje će izraditi kriterije. Na ovaj način Zagrebačka županija nastavit će sufinancirati prijevoz učenika srednjih škola u skladu s proračunskim mogućnostima. 

Na sjednici je donesena i odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije“. Osnivanjem ove komunalne tvrtke osigurava se jedan od važnih preduvjeta za uspješnu realizaciju županijskog koncepta gospodarenja otpadom. 

Ostrešu nagrada za životno djelo

Prihvaćena je i inicijativa županijskog vijećnika Zdravka Režeka (DC) za pokretanje postupka izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Naime, temeljem navedenog Zakona, prijevoz između Grada Zagreba i Zagrebačke županije tretira se kao međužupanijska linija. Budući da na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba u javnom linijskom prijevozu gravitira vrlo velik broj putnika (dnevne migracije na nivou 100.000 putnika), radi same organizacije prijevoza i veće operativnosti kod organiziranja tarifne unije bilo bi dobro kada bi se linije između Zagreba i Županije tretirale kao županijske linije, a ne međužupanijske. 

Skupština je prihvatila i prijedlog zaključka o dodjeli javnih priznanja Zagrebačke županije za 2010. godinu. Tako će nagradu za životno djelo dobiti Ivan Čedomir Ostreš iz Zaprešića. Županijska nagrada za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodijelit će se Regionalnoj energetskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske i umirovljenoj profesorici biologije Barbari Žitković iz Samobora. Tomislav Miličević, umjetnički voditelj Folklornog ansambla „Turopolje“ te Kulturno umjetničko društvo „Mihovil Krušlin“ iz Šenkovca dobitnici su ovogodišnje nagrade za doprinos ugledu i promociji županije u zemlji i svijetu. Povelja Zagrebačke županije dodijelit će se Nogometnom klubu „Vinogradar“ iz Jastrebarskog, Udruženju obrtnika Dugo Selo, Građevinarskom obrtu „Građevinarstvo“ vlasnika Mije Stipića iz Svetog Ivana Zeline, Miroslavu Hriberskom iz Svete Nedelje te Društvu Naša djeca „Vladimir Nazor“ iz Križa.