Dan roda

Javna Ustanova Zeleni prsten obilježit će Dan roda 9. rujna 2018. godine u selu s najvećim brojem roda u Zagrebačkoj županiji, Donjoj Kupčini, manifestacijom “Rodino ljeto u Kupčini”

Press materijal

Dan roda u Hrvatskoj se obilježava 24. kolovoza kako bi se upozorilo na opadanje broja roda zbog nestanka njihovog prirodnih staništa. Bijela roda je dio identitet hrvatskog sela i pokazatelj da živimo u zdravom okolišu. Hrvatska je svojom bioraznolikošću jedna od najbogatijih zemalja Europe. Naša je obaveza sačuvati to bogatstvo bioraznolikosti za buduće generacije.

U Europi gnijezdi 180.000 do 220.000 parova roda od čega najviše u Poljskoj i Ukrajini. U Hrvatskoj je brojnost procijenjena na oko 1300 parova. Zagrebačka županija je uz Sisačko-moslavačku najbogatija rodama. U Zagrebačkoj županiji gnijezdi oko 250 parova bijele rode.

Press materijal
Press materijal

 

 

 

 

 

 

Na svijetu postoji 20 vrsta roda, a u Hrvatskoj obitavaju dvije vrste, bijela roda u narodu poznatija pod nazivom roda i njezina tamnija srodnica crna roda. Crna roda obitava u starim, mirnim šumama s potocima, lokvama, barama, kanalima i vlažnim livadama. Gnijezdo grade na velikom starom drveću, najčešće u gornjoj trećini stabla dok bijela roda svoja gnijezda uvijek gradi u blizini ljudi. Crna roda slična je bijeloj rodi veličinom i oblikom, iako je nešto malo manja. Za razliku od bijele rode kojoj su samo letna pera na krilima crne boje, dok su sva ostala pera bijele boje, kod crne rode je većina perja crne boje, a bijela boja se javlja na gornjem dijelu prsa, na trbuhu, bokovima i bazama krila, i to samo s donje strane. Crna roda je puno rjeđa nego bijela roda, ima je čak 10 puta manje.

Roda je ugrožena vrsta a njen opstanak uvelike ovisi i o našem načinu života na selu. Preferira vlažne livade i poljoprivredna zemljišta koja se koriste na tradicionalan način jer upravo na njima nalazi najviše svoje hrane. Hrane se vodozemcima, gmazovima, ribama, glodavcima, velikim kukcima, onime što može uloviti. U Hrvatskoj su najviše ugrožene promjenama staništa do kojih dolazi zbog moderniziranja poljoprivrede, isušivanja vlažnih područja, prenamjene pašnjaka ili njihovog napuštanja, te upotreba pesticida.

Press materijal

Javna Ustanova Zeleni prsten obilježit će Dan roda 9. rujna 2018. godine u selu s najvećim brojem roda u Zagrebačkoj županiji, Donjoj Kupčini, manifestacijom “Rodino ljeto u Kupčini”. Iz bogatog programa izdvajamo likovnu koloniju na temu bijele rode, predavanja o rodama, etno koncert, besplatno razgledavanje Zavičajnog muzeja Donja Kupčina, izložbeno prodajni sajam i vožnju rijekom Kupom u suradnji s TZ Pisarovina.

 

Press materijal