Centar grada snimljen najsuvremenijom tehnikom

Ortofoto snimak grada

Autor: Maja Gujinović 2/6/2010 15:27

U sklopu realizacije Plana razvoja Informacijskog sustava prostornog uređenja za 2009. godinu Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada nabavio je takozvani ‘true digitalni ortofoto’ užeg urbanog područja Zagreba, prostorne rezolucije 10 cm, tj. mjerila 1:1000, javili su iz Društva arhitekata Zagreba.

Digitalni ortofoto snimak je aerofotogrametrijski snimak kojem su, posebnim postupcima, uklonjeni efekti zakrivljenosti i nagnutosti objektiva foto kamere, te efekti promjene mjerila snimka i položaja objekta zbog neravnog terena. Izvorni snimak sveden je u ortogonalnu projekciju i georeferenciran u državnom koordinatnom sustavu te je stoga pogodan za mjerenje i preklapanje s drugim digitalnim prostornim podacima.

True digital ortofoto grada odličan je izvor informacija za arhitekte i urbaniste

Ortofoto ovog tipa se u Gradskoj upravi Grada Zagreba koristi od 1998. kada je prvi put primijenjen u izradi Prostornog plana Grada Zagreba i Generalnoga urbanističkog plana. True ortofoto je posebna vrsta ortofoto plana u kojem su u ortogonalnu projekciju, osim reljefa, svedeni i svi nadzemni objekti, zgrade i slično. To u praksi znači da su krovovi zgrada projicirani na njihov tlocrt, odnosno na temelje.

Za izradu te vrste ortofota potrebno je prethodno uz 3D model reljefa prikazanog područja izraditi i 3D model zgrada i drugih nadzemnih objekata. Time izrada traje znatno duže i skuplja je. True ortofoto visoke rezolucije (veličina piksela 10 x 10 cm) osobito je pogodan kao izvor informacija o prostoru te osnovna podloga za izradu urbanističko-arhitektonskih natječaja, urbanističkih i detaljnih planova uređenja, te za idejno projektiranje. True ortofoto užega urbanog područja grada moguće je nabaviti pismenim zahtjevom u Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada. U zahtjevu je potrebno precizno navesti lokaciju te svrhu korištenja zatraženih podataka.