Bošnjaci: Više piletine, manje sendviča

Autor: Jelena Jakšić 10/11/2013 14:57

Srpska i bošnjačka nacionalna manjina najbrojnije su na području grada Zagreba. Međutim, Bošnjaci, među kojima se nalazi veliki broj pripadnika islamske vjeroispovijesti, imaju problema s obrocima za djecu u vrtićima i osnovnim školama.

– Djeca islamske vjeroispovijesti u vrtićima i školama nemaju adekvatne obroke, to bude samo sendvič s nekim sirom, to za djecu nije dovoljno – rekao je Kemal Bukvić, predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.

Čini se kako obroci, koje danas dobivaju djeca islamske vjeroispovijesti,njihovim roditeljima, nisu baš prihvatljivi.

– Ne znam zašto se u kuhinje ne uvede primjerice više piletine, odnosno zašto se djeci ne priprema piletina kada oni po vjerskim običajima svinjetinu ne jedu – dodaje Bukvić.

Iz Vijeća bošnjačke nacionalne manjine su, na ovu temu, preko zagrebačkog muftije tražili sastanak s nadležnim gradskim uredom i gradonačelnikom, kako bi njihova djeca jela zdravije i na kraju, poštovala svoje vjerske i tradicijske običaje.