Borba protiv anoreksije i bulimije – Sv. Ivan Jankomir

Klinika za psihijatriju Sv. Ivan Jankomir otvara novi program: Terapijska kuhinja - pristup u liječenju osoba s poremećajem prehrane u obnovljenoj Dnevnoj bolnici za poremećaje prehrane

Prema epidemiološkim procjenama, danas u Republici Hrvatskoj oko 40.000 osoba
ima zdravstveni problem poremećaja prehrane (anoreksija, bulimija, kompulzivno prejedanje, nespecifični poremećaj prehrane..). Kao psihički poremećaj s visokom smrtnošću, teškim tjelesnim posljedicama i mnogobrojnim predrasudama, poremećaj prehrane pogađa i cijelu obitelj same osobe koja pati od njega te predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem.

Upravo stoga je pokrenut program Dnevne bolnice za poremećaje prehrane s timom
koji se sastoji od psihijatara – psihoterapeuta, profesorice psihologije, više medicinske sestre, radne terapeutkinje, nutricionista i ostalih.

Izvrsno opremljen prostor koji, uz nužne prostore za psihoterapiju, intuitivno kretanje, psihoterapiju pokretom i plesom, kao poseban dodatak i važan čimbenik liječenja osoba kojima je hrana središnji psihički simptom, dobiva svoju terapijsku kuhinju.

“Ova dnevna bolnica jedinstvena je u RH, kao i njen program kroz upravo otvorenu terapijsku kuhinju” – ističe ravnatelj bolnice Sv. Ivan.

Terapijska kuhinja opremljena za zajednički rad i spremanje jela bit će središnji
prostor za izlaganje strahovima i anksioznostima koje blizina hrane proizvodi u osobama s
poremećajem prehrane. Prostor ispunjen bojama i veseljem modernog uređenja nudi osobama s poremećajem prehrane drugačije viđenje onog što im je do sad bila nepremostiva prepreka.