Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. na području Grada Zagreba

U slučaju da dijete iz opravdanih razloga ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj/skrbnik dužan je najkasnije do 30. svibnja 2019. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole

Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. obavljat će se u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba 13., 14. i 15. lipnja 2019.

U I. razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 1. travnja 2019. godine navršavaju 6 godina života (zaključno na dan 31. ožujka 2019. godine).

Prije upisa u I. razred dijete je obvezno obaviti pregled utvrđivanja psihofizičkog stanja u osnovnoj školi koju će pohađati prema upisnom području, sukladno Prijedlogu mreže osnovnih škola za područje Grada Zagreba koji je utvrdila Gradska skupština Grada Zagreba na 48. sjednici, 20. prosinca 2016. godine.

Pregled djeteta obavlja stručno povjerenstvo škole kojega je član i nadležni školski liječnik. Roditelj/skrbnik obvezan je prijaviti dijete za pregled u ambulanti nadležnog školskog liječnika, a liječnik je dužan odrediti termin pregleda za dijete. S ostalim članovima stručnog povjerenstva roditelj/skrbnik dužan je utvrditi termin pregleda u školi koju će dijete pohađati prema upisnom području.

Za dijete koje nije školski obveznik, a koje će tijekom 2019. godine navršiti šest godina života, roditelj/ skrbnik može u područnom uredu gradske uprave, sukladno djetetovoj prijavi prebivališta/boravišta, podnijeti zahtjev za prijevremeni upis u I. razred najkasnije do 31. ožujka 2019. godine. Za dijete koje je pohađalo predškolsku ustanovu roditelj/skrbnik dužan je, uz zahtjev za prijevremeni upis djeteta, priložiti i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

U slučaju da dijete iz opravdanih razloga ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj/skrbnik dužan je najkasnije do 30. svibnja 2019. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području te s njim utvrditi drugo vrijeme pregleda.

Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je školi predočiti:

1. mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u I. razred i

2. ukoliko je riječ o prijevremenom upisu u I. razred, Rješenje kojim se to odobrava.

Obavijest o upisu djece u I. razred osnovne škole po gradskim četvrtima Grada Zagreba, kontakti osnovnih škola i nadležnih liječnika školske medicine bit će objavljeni na oglasnim pločama Gradskog ureda za obrazovanje, područnih ureda Gradske uprave Grada Zagreba, dječjih vrtića i osnovnih škola Grada Zagreba, Službe za školsku i adolescentnu medicinu te na mrežnoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Gradskom uredu za obrazovanje, 10 000 Zagreb, Ilica 25, broj telefona: 6100 547.

Press materijal