Do ponedjeljka blokirana Savska od Vukovarske do Kršnjavog

Bit će onemogućeno kretanje vozila iz Vodnikove ulice na Savsku cestu odnosno Jukićevu ulicu, te iz Jukićeve ulice na Savsku cestu do ponedjeljka, 28. kolovoza, do 04:00 sata

Zbog izvođenja radova sanacije tramvajskog kolosijeka u zoni raskrižja Savske ceste, Jukićeve i Vodnikove ulice, Savska cesta će biti zatvorena od Ulice Grada Vukovara do ulice I. Kršnjavoga, bit će onemogućeno kretanje vozila iz Vodnikove ulice na Savsku cestu odnosno Jukićevu ulicu, te iz Jukićeve ulice na Savsku cestu do ponedjeljka, 28. kolovoza, do 04:00 sata.

Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će:

Iz smjer juga
– Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Miramarska cesta – Mihanovićeva – Trg M. Marulića – Trg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića – Trg maršala Tita

– Savska cesta – Ulica grada Vukovara – F. Andrašeca – I. Broza – B. Adžije – I. Kršnjavog – Trg F. Roosvelta

Iz smjera sjevera
– Trg maršala Tita – Klaićeva – F. Hochmanna – Jagićeva – Božidara Adžije – Nova cesta –
Ulica grada Vukovara – Savska cesta

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.