Grad Sveta Nedelja i ove godine daje udžbenike

Autor: www.grad-svetanedelja.hr 7/9/2015 15:49

Grad Sveta Nedelja i ove će godine sufinancirati udžbenike po istim kriterijima kao prethodne školske godine.

Kriteriji za sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola su slijedeći:

1. Obvezno prijavljeno prebivalište na području grada Svete Nedelje za cijelu obitelj;

2. Dohodak po članu obitelji ne prelazi iznos od 2.200 kuna po članu obitelji;

3. Potpisati dokument (revers) o preuzimanju besplatnih udžbenika od strane roditelja uz izjavu da će se udžbenici čuvati maksimalnom pažnjom, u suprotnom, nadoknaditi će se nastala šteta.

Pod članovima obitelji podrazumijevaju se roditelji i djeca, odnosno skrbnici, a sukladno rješenju nadležnog tijela.

Za dokazivanje kriterija potrebni dokumenti su:

• Obostrana kopija osobnih iskaznica za roditelje ili potvrda o prebivalištu za učenike. Potvrda o prebivalištu ne smiije biti starija od tri mjeseca, počevši s danom podnošenja zahtjeva za sufinanciranje udžbenika.

• Potvrda porezne uprave o ostvarenoj visini dohotka u 2014. godini.

Roditelji čija djeca ne pohađaju Osnovnu školu Sveta Nedelja, a ne mogu to pravo ostvariti u drugoj jedinici lokalne samouprave, obraćaju se direktno Gradu Sveta Nedelja, s navedenim dokazima o ostvarivanju prava i uz priloženi račun za kupljene udžbenike.

Za detaljne informacije možete se obratiti Osnovnoj školi Sveta Nedelja (Svetonedeljska 21, 10431 Sveta Nedelja, 01/3370 866).