Majke dale ideje za lokaciju igrališta u Blatu

Autor: Leonarda Lujić 7/9/2015 18:02

Dječje igralište u Blatu očito je od velikog interesa ondašnjim stanovnicima. Nakon dugih razgovora i pregovora oko lokacije, ključni akteri – majke iz Blata, sjele su za stol s predsjednikom Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad.

– Moram prvo vama zahvaliti, vašoj redakciji, jer su vaše priče polučile rezultat. Zahvaljujem i gospođama koje su došle k meni i s kojima sam odradio vrlo konstruktivan sastanak – izjavio je nakon sastanka predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad Željko Fiolić.

Na sastanku su predložene tri nove lokacije za izgradnju dječjeg igrališta.

– U ovoj ćemo fazi odustati od zemljišta kod kapelice, a predložene su tri nove lokacije – jedno poljoprivredno zemljište, zemljište koje je župno dobro i zemljište oko stare škole u Blatu – izjavio je Fiolić.

Vijeće nadležne Gradske četvrti žurno će poslati dopise Gradskom uredu za imovinsko – pravne odnose kako bi se utvrdila pitanja oko vlasništva zemljišta i gabariti površina dostupnih za izgradnju igrališta.

– Kroz dva tjedna ćemo se konzultirati i s Nadbiskupijom kako bismo vidjeli što možemo učiniti sa zemljištem koje je župno dobro. Možda ga dobijemo na korištenje ili ćemo ga zamijeniti – dodao je Fiolić.

Igralište bi se trebalo financirati iz Plana malih komunalnih akcija kako bi se u Blatu riješio i ovaj problem. Prema riječima Željka Fiolića, sve ulice su asfaltirane, tako da je trenutno glavna preokupacija upravo igralište.

– Naravno da ima žurbe, ali ne pošto – poto. Bio bih zadovoljan kada bismo ove godine dobili sve potrebne informacije, a slijedeće godine kada bi to sve bilo završeno. Izgradnja igrališta koštat će od 300 do 500 tisuća kuna, što je Vijeće Gradske četvrti spremno financirati – zaključio je Željko Fiolić.

Trenutak kada će se prvi mališani zaigrati na dječjem igralištu u Blatu sve je bliži. Dijalog je uspostavljen, a na svima je da djeluju zajedno – sve u cilju dječje dobrobiti.