Županija donijela 9 mjera energetske učinkovitosti

Stjepan Kožić

Autor: Ivana Šimac 2/13/2012 14:06

Naš cilj je u što skorijem roku provesti devet mjera energetske učinkovitosti u Zagrebačkoj župniji, rekao je Damir Fašaić, pročelnik županijskog ureda za gospodarstvo, na kolegiju župana Zagrebačke županije. Eneregtska učinkovitost tek je jedna od točaka o kojima se razgovaralo, no donesene su važne odluke o ovome pitanju.

Ukupna financijska vrijednost – 5 500 000 kuna

– Za provedbu ovih devet mjera je u proračunu Zagrebačke županije predviđeno otprilike milijun i 200 tisuća kuna. Ukupna financijska vrijednost mjera je nešto više od pet i pol milijuna kuna. S tim da je za ostatak predviđeno dobivanje bespovratnih sredstava iz fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti iz programa Europske banke za obnovu i razvoj – rekao je Vladimir Šegon, konstruktor Plana energetske učinkovitosti.

Cilj je postići što veću energetsku učinkovitost

Devet mjera energetske učinkovitosti provodit će se u sklopu Plana o energetskoj učinkovitosti u neposrednoj potrošnji za 2012. godinu, a isto tako najavljen je plan i program za nadolazeće tri godine.

– Cilj je postići što veću energetsku neovisnost, odnosno povećati energetsku učinkovitost, a za to smo predvidjeli sredstva u proračunu Zagrebačke županije – istaknuo je Damir Fašaić, pročelnik za gospodarstvo.

Osim spomenutog plana, predstavljen je i program poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva, program regionalne razvojne agencije, ugovor o sufinanciranju radova o preuređenju i dovršenju Osnovne škole “Milka Trnina” u Križu i ostali programi koji uključuju slične radove.