Županija će poduzetnicima dati 4 kreditne linije

Autor:: Vesna Gregčević/ Obiteljski radio Ivanić 12/11/2009 9:31

Svrha je predloženih mjera pomoći gospodarstvenicima u prevladavanju krize poslovanja, povećati konkurentnost gospodarstva, povezati i koordinirati mjere i programe županije s programima gradova i općina kako bi se postigao sinergijski učinak, te olakšati pristup namjenskim sredstvima za razvoj gospodarstva i njihovo učinkovito korištenje.

Županija je, za male i srednje poduzetnike, predvidjela četiri kreditne linije, jamstva za kredite, te bespovratne potpore i subvencije. Također, planira pokrenuti uređenje gospodarske zone Zagrebačke županije, povezati poduzetnike s užim i širim okruženjem, te provoditi programe usmjerene na povećanje zaposlivosti nezaposlenih osoba.

Sufinancirat će i razvojne projekte u turizmu, ali i turističke agencije koje će na prostor županije dovesti turiste. Orijentacija je županije, rečeno je za sjednice, poticati razvoj inovativno-izvozne ekonomije (proizvodne i uslužne) na uštrb uvozno-trgovinske ekonomije, te programe i mjere usmjeriti na razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta kao nositelja regionalnog i lokalnog razvoja.

Članovi GSV-a donijeli su i program rada za iduću godinu. Đurđica Kahlina, predsjednica GSV-a, pojasnila je da je on identičan ovogodišnjem. Osnovna je zadaća promicati ideju tripartitne suradnje, pratiti utjecaj mjera komunalne, porezne, gospodarske i socijalne politike, te davati mišljenja i prijedloge s naglaskom na praćenje aktivnosti vezanih uz daljnju decentralizaciju i uključivanje u europske predpristupne fondove. GSV će također razmatrati konkretne mjere poticanja poduzetništva i njihov stvarni doprinos razvitku gospodarstva.