Znanstvena tribina o katastrofama u Dubravi

ciklon

Autor:: Tina Fišić 12/13/2009 12:35

U utorak 15. prosinca 2009. u 19.30 sati u maloj dvorani Kulturnog centra Dubrava u Dubravi 51a održava se tribina pod naslovom Prirodni Fenomeni – Prirodne katastrofe i uloga meterološke službe pri njihovoj ranoj najavi.

Prirodne katastrofe nastaju djelovanjem prirodnih sila, a manifestiraju se kao nastajanje potresa, požara (uključujući i šumske požare), poplave, suše, snježne lavine, olujnog nevremena, odrona i klizanja tla, orkanskih vjetrova, vulkanskih erupcija i dr.

Voditeljica je dr. sc. Branka Ivančan Picek. Ulaz je besplatan.