ZGOGOSI znaju kako!

Promjena navika, informiranje, edukacija, motiviranost i svjesnost o odgovornom ponašanju ključni su za stvaranje jasne slike o ulozi sviju nas, posebice naših najmlađih sugrađana

Na Zrinjevcu će se održati edukativno-zabavni program za djecu i roditelje, u petak 12. travnja, u sklopu kojeg će biti predstavljeni novi spremnici za odvajanje otpada u obliku životinja koji će biti postavljeni u dječjim vrtićima. (BROŠURA – edukacija o postupku odvojenog sakupljanja otpada)

Aktivnosti kojima Grad Zagreb potiče djecu vrtićke i osnovnoškolske dobi na odvojeno prikupljanje otpada najavio je na konferenciji za novinare gradonačelnik Milan Bandić, sa suradnicima.

– Mislim da je ovo veliki iskorak da se odvajanjem i recikliranjem stvore preduvjeti da otpad što više koristimo, što manje bacamo, a u konačnici uštedimo kune u Gradskom proračunu, to je svrha ovoga projekta – rekao je gradonačelnik.

Naglasio je da smo kao društvo, ulaskom Hrvatske u EU, pristali na pravila, ali da je Grad Zagreb daleko prije 2013. počeo s pozitivnim trendovima u zbrinjavanju otpada.

– Prvo samo sanirali Jakuševac 2006. i opremili ga s najmodernijom svjetskom tehnologijom te danas proizvodimo 2 MW struje. Drugo, napravili smo mehanički pročistač bio-otpadnih voda. Treće je Centar za gospodarenje otpadom, rekao je naglasivši da je preduvjet bilo kakvog rješenja prevencija i edukacija. Možemo imati ekološku infrastrukturu, ali treba promijeniti ekološku svijest ljudi da se prema otpadu ponašaju kao prema korisnoj sirovini, a ne kao smeću. Danas u Zagrebu odvajamo jednu trećinu otpada, oko 34 posto, a cilj nam je da do 2021. pređemo čarobnu brojku od 50 posto – poručio je gradonačelnik.

Zamjenica gradonačelnika Olivera Majić je naglasila da je cilj projekta da polaznike škola i vrtića, ali i širu javnost upozna s nastavkom provedbe aktivnosti iz Plana izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba za razdoblje od 2018. do 2021. kojim se djeca od najranije dobi uče odgovornom ponašanju prema prirodi.

– Znamo da je promjena navika i ponašanja dugotrajan proces, stoga vjerujemo da su najbolje edukacije u najranijoj dobi, kad su djeca otvorena i radoznala – istaknula je Majić.

Promicanje koncepta kružne ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija te prevencija stvaranja otpada kao najpoželjnije ponašanje središnja je misao vodilja u kreiranju Plana izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba. Kako bi svi građani Grada Zagreba, fizičke i pravne osobe, djelovali sukladno novom konceptu gospodarstva potrebno je, upravo kroz informativno-izobrazne aktivnosti upoznati ciljane javnosti s obvezama ali, što je jednako važno, senzibilizirati i motivirati ukupnu javnost na promjenu ponašanja u kontekstu cjelovitog društveno-odgovornog djelovanja.

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić donio je 13. kolovoza 2018. godine Zaključak o prihvaćanju Plana izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grada Zagreba za razdoblje od 2018. do 2021. godine. Sastavni je dio Plana gospodarenja otpadom, a kao zakonska obveza jedinica lokalne i regionalne samouprave potiče, promiče, informira te poučava javnost o zaštiti i skrbi o okolišu s posebnim naglaskom na ponašanje u odnosu na gospodarenje otpadom.

Plan izobrazno-informativnih aktivnosti Grada Zagreba kontekstuiran je u područje ponašanja, odnosno senzibiliziranja javnosti, naših sugrađana prije svega za područje odvojenog prikupljanja otpada i kompostiranja kako bi se postigla zadovoljavajuća razina informiranja i edukacije o njihovoj ulozi u cjelovitom sustavu gospodarenju otpadom. Cilj Plana je stvoriti okvir za aktivnosti koje je nužno provoditi na području Grada Zagreba, s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, povećanje odvojenog prikupljanja otpada i ponovne uporabe, te povećanja svjesnosti građana kako konkretnim individualnim aktivnostima mogu doprinijeti očuvanju okoliša i održivom razvoju.

Promjena navika, informiranje, edukacija, motiviranost i svjesnost o odgovornom ponašanju ključni su za stvaranje jasne slike o ulozi sviju nas, posebice naših najmlađih sugrađana. Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, očuvanje okoliša i racionalno korištenje resursa treba započeti od ranog djetinjstva, a zahtjev da se dijete uči, informira, odgaja i poučava odgovornom ponašanju prirodan je i moguć ukoliko i mi odrasli svojim odgovornim ponašanjem te brigom o našim najmlađim generacijama, našim predškolcima, prvašićima i osnovnoškolcima doprinesemo njihovoj senzibilizaciji za ekološke probleme kako bi pokrenuli pozitivne promjene u najranijoj dobi koje će nadograđivati tijekom procesa odrastanja, kako u svojoj obitelji, tako i u zajednici te društvu u cjelini. Zainteresiranost za životnu okolinu javlja se vrlo rano, od trenutka kad dijete počne upoznavati, proučavati i razumijevati svijet oko sebe. Tijekom ranog iskustvenog razdoblja dijete prve spoznaje o svojemu životnom okružju dobiva od roditelja, a zatim i kroz predškolski odgoj i obrazovanje. Odgoj i obrazovanje u ranoj dobi imaju neprocjenljivu ulogu za razvitak održive zajednice, odnosno ekološke svijesti i kulture u djece.

Također, pravilan odabir sadržaja prilagođenih uzrasnim i kognitivnim sposobnostima, kao i ostalim značajkama i potrebama djeteta, treba probuditi zainteresiranost za ekološke probleme. Nadamo se da smo i odabirom dizajna spremnika (u obliku životinja) namijenjenih za odvojeno prikupljanje otpada našim najmlađim sugrađanima uvažili specifičnosti dječjeg spoznajnog i motivacijskog razvoja, ali što je jednako važno, i sigurnosne kriterije u svakodnevnom korištenju istih u dječjim vrtićima Grada Zagreba. Vjerujemo kako će posebno dizajnirani spremnici u obliku životinja, vodeći se najznačajnijim osobinama djetinjstva – radoznalost i igra – našim odgojiteljima, učiteljima i nastavnicima pomoći u razvijanju ekološke svijesti i edukacije o gospodarenju otpadom.