Završili veći radovi na prometnicama u centru, strojevi sele na druge lokacije

Otvorenjem Avenije Marina Držića za promet, završili su radovi na toj frekventnoj zagrebačkoj prometnici.

Foto: Zagrebački holding

Otvorenjem Avenije Marina Držića, na dijelu od Ulice Milke Trnine do Ulice grada Vukovara u smjeru sjevera za promet, završili su radovi na toj frekventnoj zagrebačkoj prometnici.

Sanacija kolnika trajala je manje od tjedan dana, a obuhvatila zamjenu asfalta ukupne površine 13 tisuća četvornih metara te cjelokupnu obnovu horizontalne i vertikalne signalizacije.

Uspostavljen je i uobičajeni režim linije javnog prijevoza.

Otvoren je i zapadni dio kolnika Svačićevog trga te Ulice Eugena Kumičića, na dijelu od Ulice Jurja Žerjavića do Mihanovićeve ulice, ukupne dužine 200 metara. Radovi su na toj lokaciji obuhvatili površinu od 1.800 četvornih metara.

Time su završeni veći ljetni zahvati u centru grada i na prometno opterećenijim koridorima koji dovode do gradskog središta, a nastavljaju se na drugim lokacijama kao što je Ulica Savezne Republike Njemačke u Novom Zagrebu.