ZAPOČELA GRADNJA NOVE ŠKOLSKE DVORANE

Gradonačelnik Grada Zagreba, Milan Bandić položio je kamen temeljac, vrijednosti radova procjenjuju se na oko 10 milijuna kuna bez PDV-a

Projektom rekonstrukcije Osnovne škole Tin Ujević krenula je i dogradnja nove sportske dvorane koja će biti vezana uz školu veznim hodnikom.

– Veselimo se što su konačno osigurana sredstva, što je prošao projekt, i što će za godinu dana, nadam se u ovo vrijeme biti otvaranje naše nove školske dvorane  – poručila je ravnateljica OŠ Tin Ujević, Vlatka Mihelić.

Gradonačelnik Grada Zagreba, Milan Bandić, položio je kamen temeljac čime je službeno započela izgradnja. Vrijednosti radova procjenjuju se na oko 10 milijuna kuna bez PDV-a.

– Vrlo brzo započeti ćemo i energetsku obnovu kompletne školske zgrade, čime ubiti nastavljamo razvoj onog našeg projekta škologradnje – istaknuo je pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, Ivica Lovrić.

Planirana je i dogradnja trakta pratećih prostorija s dva kabineta za nastavnike, dva sklopa garderoba za sanitarije, spremište sprava, prostorija za spremačicu i prostorija za učenike sa senzibilnim i motoričkim poteškoćama te plinska kotlovnica sa posebnim ulazom.

Drveća koja će se tijekom dogradnje ukloniti, zamijeniti će se zamjenskom sadnjom.