Zagrepčanima najviše smeta buka i onečišćeni zrak

Petrokemija

Tanja Molvarec: 5/10/2010 16:48

-.-Marko Prpic/ PIXSELL-.-Čak 62 posto građana Zagreba smatra da je teško naći posao, a samo 17 posto da je lako ili djelomično lako naći posao, podaci su to istraživanja javnog mišljenja Eurobarometar o tome kako Europljani vide kvalitetu života u svojim gradovima, piše entereurope.hr .

Četvrtina građana Zagreba vrlo je zadovoljna razinom zdravstvenih usluga, a 38 posto ih je djelomično zadovoljno. 

Čak 84 posto ispitanika se osjeća sigurno u gradu

U Zagrebu čak 75 posto građana smatra da je siromaštvo problem. Zanimljivo, čak 84 posto građana od 500 ispitanih se osjeća sigurnima u Zagrebu. Što se tiče javnog prijevoza 39 posto građana je vrlo zadovoljno, a djelomično zadovoljnih je 37 posto. U Zagrebu, 67 posto ispitanika smatra da je onečišćenost zraka problem, a 66 da je buka problem. Šezdeset i tri posto ih smatra da je grad čist, a da je Zagreb zdravo mjesto za život smatra ih 64 posto.

Kada su građani upitani što su tri najveća problema u njihovom gradu, u Zagrebu su to radno mjesto, kupnja nekretnine i zdravstvene usluge.

Istraživanje je provedeno između listopada i studenog 2009. u 75 gradova, a u svakom od njih ispitano je 500 građana koji su izrazili svoje mišljenje o mogućnostima zapošljavanja, cijenama nekretnina, zdravstvenim i prometnim uslugama, integraciji stranaca, osjećaju sigurnosti u gradu, zaštiti okoliša, te infrastrukturi u gradu, poput kulturnih sadržaja, zelenih površina, pješačkih zona te prostora za vanjsku rekreaciju.