Zagrebparking čestita Novu uvođenjem dnevne karte

Mate Kraljević

Autor: Sanjin Španović 12/22/2009 13:59

Iako je većina zastupnika svjesna da je na rubu zakona, novi pravilnik o naplati prakiranja, točnije rečeno kažnjavanja vozača uvođenjem dnevne parkirne karte prihvaćen je u Skupštini Grada Zagreba.

No, u roku od 45 dana Milan Bandić morat će napraviti sveobuhvatnu analizu naplate parkiranja i usporedni pregled parkiranja u srednjeuropskim gradovima.

Tek tada će se donijeti konačna odluka o naplati parkianja u Zagrebu.

Do tada, od prvog dana dana Nove godine dnevna parkirna karta u prvoj zoni naplatićivat će se 230 kuna, 200 za drugu te  70 za treću zonu.

– Ova je odluka u skladu s ovlastima lokalne samouprave i morali smo je prihvatiti kao rješenje, kako se građani od 1. siječnja ne bi više parkirali kako i gdje žele – rekao je Mate Kraljević, direktor Zagrebparkinga, svim zastupnicima.

Jospi Kregar smartra da je ova odluka ishistrena, nepripremjena, nezakonita i neustavna.

– Ovime se pokazuje da se u Zagrebu ne poštuje struka – izjavio je Kregar.