Zagreb zaslužuje transparentnost i razvoj

Dominik Etlinger

Autor: Dominik Etlinger, FOTO: Press materijal 11/30/2015 13:41

Gradskim proračunom određuje se gdje i kako će biti utrošeno 6,6 milijardi kuna javnog novca.
Interes građana za raspodjelu javnog novca proizlazi iz činjenice da se glavnina preljeva iz njihovih osobnih budžeta u gradsku blagajnu kroz poreze i prirez.

Upravo zato, proračun mora biti transparentan i razvojan. Oko toga nema kompromisa. Zagreb to zaslužuje.

Detaljno razrađen i javno dostupan proračun omogućuje praćenje i uvid kako se troši zagrebački novac.

Netransparentnost se ogleda u činjenici da gradski oci odbijaju dostaviti detaljniju razradu proračunskih stavki. Potreba za takvim transparentnim prikazivanjem proračuna javlja se primjerice kada želimo saznati što čini stavku Ostali nespomenuti rashodi za koju je sljedeće godine planirano 156 milijuna kuna odnosno oko 2,5 % ukupnog proračuna, a ostaje nepoznanica što točno predstavlja. 

Sve to ostavlja dojam kao da se pokušava nešto sakriti što je nedopustivo.

Izazovi pred vratima Zagreba

Svaki moderan grad koji želi ići naprijed mora imati proračun koji je ambiciozan i razvojan.To znači da u proračunu moraju biti osigurana sredstva za aktivnosti i mjere kojima želimo postići napredak. 
Zagreb očekuju mnogi izazovi. Prvenstveno, potrebno je razviti efikasan sustav gospodarenja otpadom kako bi postali ekološki prihvatljiv, čist i zelen grad. Ostvarivanjem tog cilja povećat će se prihodi, a i bit ćemo pošteđeni visokih kazni koje će u budućnosti postati još veće nastavimo li ovim smjerom.

Energetska slika Zagreba loša je i potrebna su ulaganja u projekte kao što je korištenje obnovljivih izvora energije, energetska obnova fasada, zamjena javnih rasvjetnih tijela.Zadatak ekološki osviještenog grada je korištenje resursa koje ima na raspolaganju sa svrhom sustavnog smanjivanja visokih troškova energije, dok se ušteda može alocirati u druge razvojne projekte. 
Nažalost, proračunom za strateški važan ured kojem pripadaju energetika i gospodarenje otpadom sredstva su smanjena za 20 milijuna i sada iznose samo 100 milijuna od čega je čak 10 predviđeno za plaćanje kazni za odlagalište otpada Jakuševac.

Velik broj malih subjekata za zdravu ekonomiju

Razvojan proračun podrazumijeva i poticanje poduzetništva i obrtništva kao ključnog stupa gospodarstva. Mi u SDP-u vjerujemo da velik broj malih subjekata sačinjava zdravu lokalnu ekonomiju. Stoga, subvencije za obrtnike i poduzetnike na razini od samo 40 milijuna kuna daleko su od zadovoljavajućeg. Pogotovo kada znamo da je čak 8% proračuna odnosno 505 milijuna kuna namijenjeno ZET-u koji gomila gubitke, a kvalitetu usluge najbolje opisuje činjenica da se tramvajima vozimo prosječnom brzinom od nešto manje od 13 kilometara na sat.

Razvoj znači i izgradnju infrastrukture koja je preduvjet za unapređenje pojedinih segmenata kompleksnog gradskog sustava. To je posebno važno istaknuti u gradu u kojem polovica vode “iscuri” prije nego što kroz cijevi dođe do korisnika, a ulaganja u izgradnju i obnovu vodovodne mreže zanemarivi su. S druge strane, nije zanemariva činjenica da oko 7% kućanstava još nije spojeno na vodovodnu mrežu. Nije zanemariv niti novac utrošen za pročišćivanje otpadnih voda, pa je tako za sljedeću godine predviđeno još 100 milijuna kuna, a procjenjuje se da je do sada zbog nepovoljnog ugovora i oko stotinu aneksa utrošeno gotovo milijardu kuna gradskog novca u tu svrhu. Naime, spomenutim štetnim ugovorom definirano je da ukoliko Vodoopskrba i odvodnja kroz naknadu za pročišćavanje voda od građana ne prikupi dovoljno novca, Grad je u obvezi pokrivati tu razliku. Unatoč tome, pojedine gradske četvrti niti do danas nisu spojene na pročišćivač, ali građani svejedno plaćaju naknadu za pročišćivanje.

U Zagrebu koji je gospodarsko središte Hrvatske bitno je ulagati i u prometnu infrastrukturu na način da se tim ulaganjima smanje gužve i osigura neometano kretanje prometa. Primjerice, izgradnjom novog rotora, mosta, Šarengradskom, Ulicom Ivane Brlić Mažuranić, završetkom Branimirove u punom profilu to možemo ostvariti. Nažalost, u Zagrebu ulaganje u prometnu infrastrukturu i dalje znači “zacrnjivanje” površinskog dijela asfalta.

Ulaganje u ljude dugoročno osigurava razvoj društva. Svi smo pozdravili nedavnu najavu o izgradnji novih 10 vrtića, 10 škola i 10 dvorana. Vjerujemo da objekti društvene namjene u kojima nove generacije stječu znanja potrebna za život trebaju biti na razini dostojne modernih europskih metropola. Razočaranje je uslijedilo kada je to izostavljeno iz proračuna. Očito je bila riječ o još jednom predizbornom obećanju kojeg se nikad nije planiralo ostvariti. Riječ je o preozbiljnim temama s kojima se ne licitira jer je to neodgovorno i štetno.

Zagreb zaslužuje transparentan i razvojan proračun. Predloženi je posve suprotan – netransparentan i nerazvojan, a samim time i potpuno neprihvatljiv.