Zagreb između kamera i punjenja proračuna

Videonadzor

Autor: Alen Ostojić 6/2/2015 1:07

Život u metropoli donosi brojne blagodati svojim stanovnicima, no život u metropoli donosi i izražene društvene probleme poput kriminala. Unatoč tome, Zagreb je siguran grad a to najbolje potvrđuju statistički podaci naše zagrebačke policije.

Gradska uprava i Zagrebački holding danas u svom vlasništvu imaju blizu 4.000 kamera. Ovo je moja procjena, a ne službeni podatak gradske uprave. Kamere se nalaze svugdje oko nas. Na javnim površinama, mjesnoj samoupravi, gradskoj upravi, gradskoj skupštini, dječjim vrtićima i igralištima, osnovnim i srednjim školama, objektima mjesne samouprave, tržnicama, trgovima, kazalištima, sportskim igralištima, u autobusima i tramvajima i dr. 

Prije godinu i pol dana, na aktualnom satu Gradske skupštine gradonačelniku sam predložio da gradska uprava izradi digitalni Registar kamera u vlasništvu grada i stavi ga na dispoziciju zagrebačkoj policiji. Prijedlog za sada nije prihvaćen. U drugim velikim gradovima to je normalan partnerski odnos grada i policije. Dapače, uz registre gradskih kamera, postoje registri privatnih i korporativnih kamera.

Danas, u ostvarivanju video nadzora javnih gradskih površina gradska uprava snažan fokus stavlja na video nadzor pogrešno parkiranih i nepropisno zaustavljenih vozila. Podsjećam da je tzv. Parking video nadzor (sastoji se od 500 digitalnih video kamera), prvo kupio Zagreb parking u 2009. godini, za 16.000.000,00 kuna. Zatim ga je u 2011. godini Zagreb parking ustupio Gradu Zagrebu po cijeni od 21.000.000,00 kuna.

Trenutno, na javnim površinama postavljeno je 285 kamera objedinjenih u Centar za video nadzor pogrešno parkiranih vozila, zaštitu od grafita i očuvanje javnog reda Grada Zagreba.

U razdoblju od 01.12.2012. (kada je gradonačelnik Bandić u rad pustio Centar video nadzora) do 01.12.2013. godine, Prometno redarstvo izdalo je, koristeći sustav parking vidio nadzora, 14.669 kazni zbog nedozvoljenog parkiranja.

U razdoblju od 01.12.2013. do 01.12.2014. Prometno redarstvo izdalo je, koristeći navedeni sustav 12.871 kazni zbog nedozvoljenog parkiranja.

Na temelju izdanih kazni u proračun Grada Zagreba 2013. godine uplaćeno je 3.600.934 kune, dok je na temelju izdanih kazni u 2014. godini uplaćeno 2.866.153 kune.

Tijekom 2013. godine pokrenuto je 1.522 ovrhe na novčanim sredstvima zbog neplaćenih kazni, a u 2014. godini 449 ovrha.

Smatram da navedeni sustav nikad neće riješiti problem nedostatka parking prostora u središtu grada. Korištenje video nadzora za punjenje gradskog proračuna je neprimjerena i nepotrebna funkcija. Njegova temeljna funkcija je prevencija zločina i kriminaliteta. 

Velika pogreška gradonačelnika Bandića bila bi, kada ne bi činio dodatni napor da javne prostore i površine našeg grada budu još sigurnije, no ovdje se javlja i dvojnost potreba: potreba za ostvarivanjem sigurnosti i potreba za zaštitom privatnosti građana. Ova dvojnost potreba, zahtjeva građansku participaciju ili bolje rečeno građanski nadzor a ne isključivanje zaštite privatnosti građana.

-.-Zvonimira Ivanišević/ Zagrebancija-.-U prethodnih šest godina postavljao sam pitanja i predlagao rješenja vezana uz demokratizaciju video nadzora i participaciju građana u ostvarivanju urbane sigurnosti. Gradonačelnik Bandić prihvatio je izazov urbane sigurnosti i realizirao neke moje inicijative: označio je javne površine koje su pod video nadzorom odgovarajućim vizualnim pločama (na web stranici grada možete vidjeti lokacije kamera), osnovan je Savjet za urbanu sigurnost Grada Zagreba, izrađena i usvojena je Strategija urbane sigurnosti Grada Zagreba za vremenski period 2014.-2017., osnovano je Povjerenstvo za provedbu istraživanja o osobnom osjećaju sigurnosti građana i suradnji s gradskom upravom. Međutim, gradonačelnik je zaboravio da građani imaju pravo promatrati one koji promatraju njih. Zaboravio je omogućiti građanima da sudjeluju u odabiru lokacija i postavljanju video nadzora na javnim površinama i linijama javnog gradskog prijevoza.

U svjetskim i europskim metropolama na službenim web stranicama gradova možete vidjeti točan podatak o tome koliko kamera se nalazi u vlasništvu grada, za što služe, njihove lokacije, zonu perimetra, podatak tko je odgovorna osoba za kamere kao i odgovarajuću politiku korištenja video kamera. Naravno, vidjet ćete i kontakt na koji se možete javiti ako smatrate da su kamere povrijedile vašu privatnost.

Vjerujem da su kamere važna infrastrukturna komponenta u razvoju Zagreba, ali isto tako vjerujem u potrebu ostvarivanja prava naših sugrađana. Kada postoji minimum zabrinutosti u narušavanju građanskih prava tu zabrinutost trebamo eliminirati.

Upravo zato smatram da zaštita privatnosti sugrađana treba biti na središnjem mjestu interesa izabranih političara. Javne površine Grada Zagreba moraju biti uredne, čiste, otvorene i sigurne. Zbog takvih javnih površina spreman sam žrtvovati dio svoje privatnosti (anonimnosti) u nadi da će nas gradski video nadzor činiti zaštićenijim od kriminalaca. Od gradske uprave očekujem da se naši osobni podaci, u ovom slučaju video zapisi našeg života na javnim gradskim površinama i javnom gradskom prijevozu obrađuju transparentno, odgovorno i sigurno, poštujući pri tome ljudsko dostojanstvo svakog pojedinca, bez obzira bio on muško ili žensko, bijel ili crn, gay ili hetero.

Ističem, da se snimke učinjene video nadzornim sustavom smatraju osobnim podacima ukoliko na njima možemo, posredno ili neposredno identificirati snimljenu osobu.

Ako nam Vijeće za građansku kontrolu video nadzora Grada Zagreba može (a uvjeren sam da može) omogućiti sudjelovanje građana u donošenju odluke gdje postaviti kameru, ako nam donosi više izravne građanske kontrole i angažmana, ocjene (ne)uspješnosti sustava i dr., gospodine gradonačelniče osnujte ga!

Što je Vijeće za građansku kontrolu video nadzora Grada Zagreba?

Vijeće za građansku kontrolu video nadzora Grada Zagreba bilo bi savjetodavno tijelo gradonačelnika Grada Zagreba, Milana Bandića. Vijeće bi se sastojalo se od pet izabranih članova, kvalificiranih osoba iz područja znanosti, ljudskih sloboda i prava, urbane sigurnosti , medija i samih građana.

Članovi Vijeća biraju se na temelju gradonačelnikova javnog poziva građanima i institucijama civilnog društva za radom u Vijeću. Članove Vijeća imenuje gradonačelnik na mandat od četiri godine.

Koja bi bila misija Vijeća?

Misija Vijeća bila bi osigurati da video nadzorni sustav (izvan zakonskih i regulativnih obveza) uspostavljen od strane Grada Zagreba ne utječe na narušavanje građanskih sloboda, poglavito osobne privatnosti i podataka.

Koje bi bile osnovne zadaće Vijeća?

 Osigurati poštivanje primjene osnovnih načela sustava video nadzora (CCTV) Grada Zagreba ,

 Osigurati poštivanje primjene Politike korištenje video nadzora Grada Zagreba,

 Informirati građane o uvjetima rada video nadzora Grada Zagreba te primati i rješavati njihove pritužbe,

 Predlagati savjete Vijeću za prevenciju Grada Zagreba,vijećima za prevenciju vijeća gradskih četvrti, savjetu za urbanu sigurnost Grada Zagreba

 Osigurati provedbu neovisne revizije i evaluacije sustava video nadzora Grada Zagreba i o tome obavještavati građane, 

 Primati zahtjeve građana i omogućavati individualni pristup snimljenim fotografijama,

 Sastavljati godišnje izvješće o svojim aktivnostima i o tome obavještavati gradonačelnika Grada Zagreba,

 Predlagati preporuke gradonačelniku Grada Zagreba koje mogu biti korisne u daljnjem ostvarivanju građanskih sloboda.

Kako bi građani mogli dati pritužbu na rad sustava video nadzora Grada Zagreba?

 Neposrednim dolaskom u sjedište Vijeća za građansku kontrolu video nadzora Grada Zagreba,

 Pismom članovima Vijeća za građansku kontrolu video nadzora, 

 Putem telefona,

 Putem e-maila: vijece.videonadzor@zagreb.hr