Za socijalu i zdravstvo 2 milijuna kuna

Stjepan Kožić

Autor:: R.I. 1/31/2011 14:27

Zagrebačka županija raspisala je 2 milijuna kuna vrijedan natječaj za potpore programima i projektima organizacijama civilnog društva i drugima pravnim osobama u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti u 2011. godini. Rok za podnošenje prijava je do 28. veljače 2011. godine do 12 sati.

Pravo prijave imaju organizacije civilnog društva, registrirane prema Zakonu o udrugama, i druge pravne osobe čije je primarno djelovanje usmjereno na zdravstveno, socijalno i humanitarno područje.

Programom dodjele financijske pomoći razmatrat će se isključivo organizacije civilnog društva ili druge pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima navedenim u natječaju. Tako npr. organizacija civilnog društva ili druga pravna osoba mora biti registrirana na području Republike Hrvatske, te aktivno i kontinuirano djelovati najmanje dvije godine u području za koje prijavljuje projekt. Primarna djelatnost organizacije civilnog društva ili druge pravne osobe treba biti iz područja zdravstva, socijalne skrbi te humanitarne djelatnosti, a program/projekt koji se prijavljuje treba obuhvaćati osobe s prebivalištem na području Zagrebačke županije, te biti od osobitog interesa za opće dobro u Zagrebačkoj županiji.

Tekst natječaja, kao i potrebi obrasci nalaze se na web stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr. Također, obrasci za prijavu na natječaj mogu se podići u Zagrebačkoj županiji, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Zagreb, Ivana Lučića 2a / VI kat, soba 9, svakim radnim danom od 9,00 – 14,00 sati.

Popunjeni obrasci i potrebni dokumentacija dostavljaju se na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, s naznakom “Prijava programa – zdravstvena i socijalno-humanitarna djelatnost – NE OTVARAJ “. Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj do 28. veljače 2011. godine.