Važnost samozastupanja za osobe s invaliditetom

Invalidska kolica

Autor:: zagrebancija.com 12/7/2009 15:53

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, u suradnji sa Udrugom socijalnih radnika Grada Zagreba, a sukladno Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom  u razdoblju od 2007. do 2010., organizira edukativnu tribinu o važnosti samozastupanja za osobe s invaliditetom.

Skup će se održati dana 08.12.2009. (utorak) u prostorijama Tribine Grada Zagreba, u vremenu od 12,00 do 14,00 sati. Izlagači su stručnjaci koji će svojim iskustvima u radu sa osobama s invaliditetom, pridonijeti uspostavi boljeg izjednačavanja mogućnosti i ravnopravnosti, kroz samozastupanje i samoodređenje osoba s invaliditetom.