U 68. godini preminuo je Josip Kregar

Sveučilišni profesor i bivši potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, Josip Kregar, preminuo je u 68. godini.

Foto: Jabuka TV

Sveučilišni profesor i bivši potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, Josip Kregar, preminuo je u 68. godini.

Rođen je 1. siječnja 1953. godine u Ogulinu, diplomirao je 1976. na Pravnom fakultetu u Zagrebu na kojem je pod mentorstvom čuvenog Eugena Pusića i doktorirao te godinama predavao sociologiju i sociologiju prava. Od 1999. godine ondje je bio predstojnik Katedre za sociologiju.

Bio je gostujući nastavnik na Sveučilištu u Grazu 1992. i Sveučilištu Yale u Sjedinjenim Državama, a predavao je i na poslijediplomskom studiju ljubljanskog Fakulteta za sociologiju, društvene znanosti i novinarstvo. U zvanje redovitog profesora izabran je 2001. godine. U dva je mandata od 2005. do 2009. godine obnašao dužnost dekana Pravnog fakulteta u Zagrebu te je bio član Rektorskog kolegija.

Od 1998. do 2002. bio je čelni čovjek udruge Transparency International Hrvatska, a svojedobno je bio i predsjednik Upravnog odbora Instituta Otvoreno društvo – Hrvatska i Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo. Kregar je bio i Vladin povjerenik za Grad Zagreb prije nego što je vlast preuzeo Milan Bandić, a kasnije je bio i zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini te njezin potpredsjednik.

Za Vladu je izradio Nacionalni program za borbu protiv korupcije 2001. i 2006. godine i autor je prijedloga zakona o sprječavanju sukoba interesa, zakona o dostupnosti informacija i prijedloga reformi zakona o političkim strankama. Autor je i koautor u preko stotinu objavljenih radova.

U Hrvatski sabor je kao nezavisni zastupnik izabran s koalicijske liste SDP-a 2011. godine da bi kraj mandata dočekao kao član stranke Naprijed Hrvatska. Na posljednjim parlamentarnim izborima angažirao se u kampanji Restart koalicije na predstavljanju njihova programa reforme pravosuđa.

Bavio se problemima lokalne uprave i samouprave, korupcije, sukoba interesa i ljudskih prava i o tome je često istupao u medijima i na javnim tribinama, piše Jutarnji list.

Na portalu Autograf 13. kolovoza objavljen je njegov komentar na obljetnicu Oluje u Kninu. To je ujedno bio njegov posljednji medijski istup.