Sveta Nedelja najrazvijeniji grad u županiji

Tekst:: B.A. 8/9/2010 11:00

Vlada je Zaprešić, Svetu Nedelju i Samobor svrstala među najrazvijenije gradove u Hrvatskoj. Grad Samobor nalazi se u četvrtoj od ukupno pet jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti, što znači da se Samobor nalazi u probranom društvu gradova i općina čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 100 i 125 posto prosjeka Republike Hrvatske. Konkretno, samoborski indeks razvijenosti iznosi 119,79 posto republičkog prosjeka.

U Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, koje se bavilo ovim stupnjevanjem, kao kriterije za izračun indeksa razvijenosti uzeli su stopu nezaposlenosti, dohodak i proračunski prihod po stanovniku, opće kretanje stanovništva te stopu obrazovanosti. Po svakom od kriterija Samobor se nalazi znatno iznad hrvatskog prosjeka: prosječni dohodak per capita 34.114 (26.280 u RH), prosječni izvorni prihodi per capita 3.934 (3.295 u RH), prosječna stopa nezaposlenosti 6,8% (13,8% u RH), kretanje stanovništva 104,2 (93,9 u RH) te udio obrazovanog stanovništva u stanovništvu 16-65 godina 70,3% (67,3% u RH).

-.-Samobor.hr-.-Zagrebačka županija najrazvijenija u 3. kategoriji

Međutim, iako se Samobor po indeksu razvijenosti nalazi na visokom 39. mjestu među svi hrvatskim gradovima i općinama, taj indeks ipak nije bio dovoljno visok da bi Samobor bio vodeći u Zagrebačkoj županiji. Tako su se ispred njega našli Zaprešić sa 124,32 posto razvijenosti u odnosu na prosjek, te Sveta Nedelja koja je, s indeksom od 125,76 posto razvijenosti u odnosu na hrvatski prosjek, svrstana u najvišu, 5. skupinu jedinica lokalne samouprave.

Zanimljivo je da su u toj elitnoj skupini jedini predstavnici kontinentalnog dijela Hrvatske Sveta Nedelja i Zagreb. Zagrebačka županija je pak najrazvijenija županija 3. kategorije (123,22 posto razvijenosti), dok su u najvišoj, 4. kategoriji Primorsko-goranska i Istarska županija te Grad Zagreb.

Razvrstavanje prema stupnju razvijenosti radit će se svake tri godine, a služiti će kao polazišna osnova za određivanje kategorije potpomognutih područja koja će imati prioritete prilikom određivanja državnih proračunskih sredstava za razvojne projekte. Prema sadašnjem razvrstavanju čak 256 gradova i općina (među inima i općina Žumberak), odnosno 46 posto od ukupnog broja, nalazi se ispod 75 posto hrvatskog prosjeka i time ulaze u kategoriju potpomognutih područja.