Sve je više obrazovanih novinara

Autor: Ivana Šimac 11/7/2014 20:17

Fakultet političkih znanosti neprikosnovana je obrazovna institucija koja već 52 godine služi javno političkom hrvatskom društvu. Ne samo da je ovo prva institucija koja se odvažila ili usudila obrazovati politologe, nego po nešto novijoj odluci i novinare.

– Fakultet političkih znanosti je prvi takav fakultet pa mogu reći i institucija u regiji i šire. Prva je to takva institucija u Srednjoistočnoj Europi. Uloga ovoga Fakulteta je regrutirati važne društveno političke djelatnike koji kreiraju budućnost ove zemlje – rekla je zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba, Vesna Kusin.

Pitanje je ipak vidi se li ta tradicija obrazovanja u našoj domaćoj politici.

– To je već pitanje o kojemu bismo mogli diskutirati. Sasvim sigurno da ljudi koji su završili Fakultet političkih znanosti su prisutni diljem našeg društva. Sve više radimo na tome i da osnujemo neke nove incijative kako bismo mlade privukli na Fakultet. Razmišljamo i o osnivanju Studentske udruge kako bi još više bili povezani i organizirani, pa i nakon završetka Fakulteta – rekao je prodekan Fakulteta političkih znanosti, Igor Kanižaj.

Kako god bilo više od pola stoljeća postojanja i rada koji su prepoznali ne samo srodni fakulteti u regiji, već i u svijetu, svakako zaslužuje proslaviti i čestitati.