Stanovnici Jastrebarskog, izvršite uvid u geodetski elaborat

Autor: Jastrebarsko.hr, FOTO: Jastrebarsko.hr 11/16/2015 15:00

Pozivaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem postoje izgrađene nerazvrstane ceste u naselju Brebrovac, Gornja Reka, Gornji Desinec, Novaki Petrovinski i Volavje o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta kojima upravlja Grad Jastrebarsko, u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama, a u okviru kojeg se izrađuje snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja.

Uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja predmetnih nerazvrstanih cesta kao i dodatna pojašnjenja, možete zatražiti u prostorijama Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Jastrebarskog, na adresi u Jastrebarskom, Ulica dr. Franje Tuđmana 47/I, soba broj 10, dana 18. studenog 2015. godine u vremenu od 09.00 do 12.00 sati.

Javne pozive pregledajte OVDJE.