Solidarnost tijekom invazije

Hrvatski Caritas stavio je na raspolaganje svoje ljudske resurse

Caritas Ukrajine objavio je u srijedu, 23. veljače 2022. žurni apel za pomoć putem mreže solidarnosti Caritasa Internationalis, a Hrvatski Caritas pokrenuo je humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za Ukrajinu.

Hrvatski Caritas stavio je na raspolaganje svoje ljudske resurse i iskustva u organizaciji žurne dostave humanitarne pomoći potrebne za podizanje kapaciteta žurnog pružanja pomoći koje organizira Caritas Ukrajine.

U četvrtak je održana videokonferencija Caritasove regije Europa na kojem su sudjelovali i predstavnici Hrvatskog Caritasa. Tijekom sljedeća 24 sata nacionalni Caritasi iz Europe će sukladno iskazanim potrebama Caritasa Ukrajine dostaviti svoja očitovanja o raspoloživoj materijalnoj potpori u naravi. Naglasak je na opremi koja se koristi u kriznim situacijama koje su posljedica ratnih sukoba.
U tijeku je evakuacija štićenika iz domova za nezbrinutu djecu, stare i nemoćne te osobe s teškoćama u razvoju koje s Caritasom SPES koordinira Američki Caritas putem humanitarnog mosta.

Hrvatski Caritas provest će prikuplja otprije ima suradnju u psiho-socijalnim projektima pomoći i organiziraju ljetovanja za djecu iz područja s istoka Ukrajine, koji već godinama žive u neizvjesnosti i s posljedicama sukoba na istočnim granicama Ukrajine.