Smrdljiva kanalizacija prijeti zarazom u centru

Kanalizacija

Autor:: Tajana Šanjug 11/17/2009 13:46

Na Gornjem prekrižju ima prilično lijepih kuća i vila, samo što ljudi gore žive u smradu kojeg ne možete ni zamisliti.

Iza tih prekrasnih vila teče jedan mali potok u koji se ulijevaju otpadne vode iz septičke jame. Ljudi žive u tom smradu, a da nisu ni svjesni koliko im je to opasno po život. Postoji opasnost klizišta i zaraze.

– Grad i vijeće gradske četvrti poduzimalo je sve da se riješi taj problem. Problem kanalizacije je to što je jedan dio zemljišta privatan, a privatnih vlasnika ima preko pedeset. Bez odobrenja vlasnika mi ne možemo raditi kanalizaciju. Radovi su počeli, no mi smo morali stati sa njima, jer smo došli do privatnog vlasništva – odgovorio je predsjednik vijeća Luka Šimurina.

Ako nikako drugačije nije određeno, na postupak izvlaštenja radi rada kanalizacije primjenjuju se propisi o izvlaštenju. Izvode se detaljni planovi uređenja odnosno dozvola za izvođenje radova za koje se predlaže izvlaštenje te potvrđen parcelacijski elaborat.

– Ja kao predsjednik gradske četvrti obratit ću im se, te im reći što je učinjeno i gdje smo stali. Zamolio bi ih za suradnju da se omogući izgradnja kanalizacije. Ništa im nebi štetilo jer bi prolazilo zemljom, ali oni moraju dati pravo službi,ako to ne žele, možemo im platiti, samo da se to riješi. Ako ne pristanu ni to rješenje onda nam jedino ostaje skup postupak o proceduri izvlaštenja kojeg čemo morati poduzeti – nadodao je Luka Šimurina