Smanjuje li SRC Jarun površinu livade za pse?

Radovi na livadi za pse, nakon dugo vremena, napokon su započeli. No, površina livade je smanjena, što se kosi sa odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba

Prošlo je više od šest mjeseci od kada je ograda na livadi za pse na Jarunu trebala biti postavljena. Iako je ograda trebala biti primijenjena u kolovozu prošle godine, radovi su, napokon, počeli. Iz njih se može vidjeti da je uprava Jaruna i Služba za mjesnu samoupravu Grada Zagreba odlučila drastično smanjiti površinu livade, budući da se ovako postavljenim oznakama ona svodi možda na trećinu dosadašnje površine.

Nezadovoljni sugrađani pitaju se tko je donio takvu odluku da se smanji površina livade te zašto se prije početka radova nije konzultiralo s korisnicima livade, premda je tako obećano.

– Radi li se tako samo zato što sam se, kao gradski zastupnik, usudio prozivati gradsku upravu i upravu Jaruna što svih ovih silnih mjeseci ne poštuju i ne provode odluku Gradske skupštine Grada Zagreba i opravdane zahtjeve 700 sugrađana koji su potpisali peticiju za livadu za pse – izjavio je Tomislav Stojak, gradski zastupnik.

U odluci jasno stoji da je puštanje pasa bez povodca uz nadzor vlasnika dopušteno na zelenoj površini između ulice Hrvatskog sokola, ulice Hrgovići i Aleje Matije Ljubeka, na prostoru SRC Jarun. Dakle, na čitavom prostoru zelene površine, ne na trećinu dosadašnje površine. Na kraju, bitno je napomenuti kako se ne radi o parku za pse, već o livadi/površini, što su različiti pojmovi.