Slikar Bane Milenković izlaže 33 ulja na platnu

Bane Milenković

Autor:: Tajana Šanjug 3/11/2010 11:19

Akademski slikar Bane Milenković izlaže 33 ulja na platnu, koja se mogu razgledati od 11. ožujka do 11. travnja u Muzeju za umjetnost i obrt.

Tijekom studija na zagrebačkoj Akademiji ‘Prepoznatljive stilske osobitosti slikarstva Baneta Milenkovića očitovale su se već u njegovim ranim radovima.

-.-http://www.labin.com/web/fotovijesti/najave_1023_v-.-Njegov način možemo okarakterizirati kao slikarstvo alla prima, snažne geste i kolorizma, koje svoj izraz nalazi u jednostavnim formama smještenim u rubno područje apstrakcije i figuracije, ostvarujući u tom međuprostoru svoj konzistentan slikarski svijet.

Iako naizgled paradoksalno, u tom njegovom svijetu svaka je slika mala priča za sebe, ispričana iskonskom dječjom zaigranosti i čistim užitkom slikanja koji pršte iz njegovih slika, a ipak daleko od svakog nagovještaja narativnosti. One funkcioniraju višeslojno, od pojednostavljenog crteža, gotovo dječje izravnosti i čestog kolorističkog kontrapunktiranja, do idilične, bajkovite atmosfere imaginarnih prostora i krajolika koji su svojstveni svakoj Milenkovićevoj slici i postali su, skoro bi se moglo reći, njegovim zaštitnim znakom. Začudno je da se neposrednost, uočena već na njegovim najranijim slikama, uspjela sačuvati do danas. Rijetko je koji suvremeni umjetnik uspio do te mjere definirati svoj samosvojan univerzum, bazirajući ga pritom na klasičnim slikarskim motivima – pejzažu, mrtvoj prirodi, marinama, interijerima – stvorivši unutar njega svoj vlastiti konzistentan jezik simbola i motiva. Ludizam njegova slikarstva ne znači ujedno površnost ili nedostatak ozbiljnosti, već upravo suprotno. Krajem osamdesetih, Milenković je bio jedan od njegovih glavnih nosilaca u snažnom postmodernističkom pokretu obnavljanja slikarstva tzv. nove slike.

S obzirom na činjenicu da odabir izloženih radova nije učinjen po nekom unaprijed definiranom konceptu, slike ni idejno ni stilski ne tvore zatvoreni ciklus; riječ je o kvalitativnom odabiru njegove recentne produkcije, koji predstavlja raznovrsnost Milenkovićeva motivskog i stilskog interesa u ovom času.

– Ova postavka Feđe Vukića čini mi se temeljnom za razumijevanje cjelokupnog Milenkovićeva slikarstva, jer se ono nikako ne uklapa, kao što smo vidjeli, u uobičajene kategorije suvremenog kritičarskog aparata. Upravo je ta sloboda koju si je umjetnik prisvojio osnova njegova slikarskog habitusa – rekao jeMiroslav Gašparović, ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt.