Sarajevskom će prolaziti tramvajska pruga

Sarajevska ulica

Autor: Ana Kranjčić 3/17/2012 12:19

Dionica Sarajevske ceste od Avenije Dubrovnik do ranžirnog kolodvora, prostorno-planskom dokumentacijom predviđena je u punom profilu kao spojna cesta na autocestu Zagreb-Sisak.

Slijedom toga ishođena je lokacijska dozvola u studenom 2011. godine za izgradnju i rekonstrukciju Sarajevske ceste u punom profilu sa svom komunalnom infrastrukturom na dionici od Ukrajinske ulice do Brdarićeve ulice, odnosno spoja s nadvožnjakom preko ranžirnog kolodvora, odnosno dionica autoceste Zagreb-Sisak te tramvajskom prugom od Avenije Dubrovnik do okretišta ispod stubišta nadvožnjaka preko ranžirnog kolodvora.

Izrađeni su parcelacijski elaborati procjene nekretnina te će se uskoro pokrenuti rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izrada glavnih i izvedbenih projekata prometnice, tramvajske pruge i svih komunalnih instalacija.

U sklopu tog projekta predviđeni su nogostupi s obje strane prometnice u punoj dužini do nadvožnjaka preko ranžirnog kolodvora. Ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima te mogućem korištenju sredstava iz strukturnih fondova Europske unije, realizacija projekta predviđa se 2014. godine.

Ukoliko i vi imate pitanja za gradske ili druge institucije, svakako se javite u emisiju Zagrebancija na Jabuci TV svaki radni dan u 19.05 sati.