Raspored sprovoda za 16. prosinac

Autor:: zagrebancija.com 12/15/2009 18:35

MIROGOJ              16.12.2009

 Ime i prezime            godine  dan smrti

 BOŽIDAR ŠTAMBUK           (78)    13.12.09   SPROVOD U 10:50

 MARIJA LAVČEVIĆ           (63)    12.12.09   SPROVOD U 11:40

 STJEPAN TIŠLJAR           (86)    12.12.09   SPROVOD U 12:30

 KATA TOMIĆ                (69)    12.12.09   SPROVOD U 13:20

 MILJENKO BARTULOVIĆ       (60)    12.12.09   SPROVOD U 14:10

 ŠTEFANIJA KAJFEŠ          (75)    12.12.09   SPROVOD U 15:00

 MIROŠEVAC            16.12.2009

 Ime i prezime            godine  dan smrti

 LJUBICA MARJANOVIĆ        (87)    13.12.09   SPROVOD U 11:40

 VERONIKA OZMEC            (66)    13.12.09   SPROVOD U 12:30

 NEVENKA KRAJAČIĆ          (66)    13.12.09   SPROVOD U 13:20

 IVAN DUJMOVIĆ             (86)    11.12.09   SPROVOD U 14:10

 SONJA MAK                 (26)    12.12.09   SPROVOD U 15:00

 MARKOVO POLJE        16.12.2009

 Ime i prezime            godine  dan smrti

 STJEPAN MIŠKOVIĆ          (76)    12.12.09   SPROVOD U 13:20

 DRAGAN DRVODELIĆ          (71)    10.12.09   SPROVOD U 14:10

 STENJEVEC            16.12.2009

 Ime i prezime            godine  dan smrti

 ZVONIMIR ŠVER             (70)    13.12.09   SPROVOD U 13:00

 GORNJE VRAPČE        16.12.2009

 Ime i prezime            godine  dan smrti

 DANICA BRKLJAČIĆ          (73)    03.12.09   SPROVOD U 11:00

 JAKUŠEVEC            16.12.2009

 Ime i prezime            godine  dan smrti

 KATARINA KRAMARIĆ         (85)    14.12.09   SPROVOD U 13:00

 SVETA KLARA          16.12.2009

 Ime i prezime            godine  dan smrti

 FILIP MASLAĆ              (78)    13.12.09   SPROVOD U 15:00

 MORAVČE              16.12.2009

 Ime i prezime            godine  dan smrti

 VLADO KUCELJ              (54)    14.12.09   SPROVOD U 13:00