Proradila nova seizmološka postaja na Kalniku

Tekst:: B.A./Ured za upravljanje hitnim situacijama 7/2/2010 18:11

Nova seizmološka postaja proradila je ovi dana na Kalniku.

Grad Zagreb je u travnju prošle godine donirao 340.000,00 kuna Prirodoslovno-matematičkom fakultetu – Geofizičkom odsjeku – Seizmološkoj službi RH za nabavku dva seizmografa, uređenje lokacija na kojima se nalaze seizmološke postaje, instaliranja opreme i puštanja u rad te tromjesečno održavanje mreže i obrade i analize registriranih podataka. PMF je u listopadu prošle godine proveo javnu nabavu i kupio seizmografe.

Zaokružuje se Zagrebačka mreža seizmografa

Nakon kupnje, s ciljem nalaženja povoljne mikrolokacije za postavljanje seizmografa obavljeno je više terenskih ispitivanja i određene su dvije lokacije za postavljanje seizmografa – Kalnik i Moslavačko gorje.

Nakon testiranja, ovih dana je proradila seizmološka postaja Kalnik i signal putem satelita stiže u Seizmološku službu RH.

Uspostavom tih seizmoloških postaja zaokružuje se Zagrebačka mreža seizmografa i seizmološki monitoring Zagrebačkog područja postaje znatno kvalitetniji, što je vrlo važno za obranu od potresa što je i prioritet Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.