Projektom e-Zagreb građani od doma mogu zatražiti izdavanje elektroničkih dokumenata

Novi projekt e-Zagreb pokrenut je kako bi se građanima olakšao pristup izdavanju dokumenata, ali i omogućila efikasnija gradska uprava

Grad Zagreb godišnje zaprimi više od 800 tisuća podnesaka upravnim tijelima za izdavanjem dokumenata. Projekt e-Zagreb nastao je kako bi se digitalizirao i pokrenuo servis za e-usluge građanima, a prva usluga koju će građani moći koristi je izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena za nekretnine.

Gradska uprava na taj način želi držati korak s upotrebom moderne tehnologije i digitalizacije. Projektom e-Zagreb uskoro će biti omogućena cjelovita usluga izdavanja elektroničkih dokumenata.

– Ovo je prva online usluga punog naziva izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena za nekretnine. Na ovaj način je omogućeno našim građanima da putem online servisa u potpunosti digitaliziranom uslugom od početka do kraja, od podnošenja zahtijeva do dobivanja gotovog rješenja, mogu isključivo sa svog osobnog računala podnijeti zahtjev i dobiti rješenje – objasnio je pročelnik Ureda gradonačelnika Miro Laco.

Usluga je osigurana svim građanima s bilo koje lokacije, a elektronička isprava ima jednaku pravnu vrijednost kao i ona na papiru. Osim za korisnike kojima će pojednostavljeni pristup smanjiti vrijeme čekanja, učinci digitalizacije mogli bi nam donijeti i efikasniju gradsku upravu.

– Kroz ovakav elektronički način poslovanja mi ćemo dobiti uvid u kojoj mjeri su zaposlenici Gradske uprave efikasni, koliko dnevno rješavaju zadanih predmeta i koliko je na određenim procesima potrebno ljudi. To će nam omogućiti da izvršimo repozicioniranje zaposlenika unutar Uprave – navodi Laco.

– Ljudi će na to pozitivno reagirati. Pored online servisa koji smo do sad imali ovo je prvi takav projekt u Hrvatskoj i ja sam sretan i ponosan jer smo po mnogim stvarima prvi u Hrvatskoj – istaknuo je gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić.

Kroz tri godine očekuje se da će Gradska uprava biti u potpunosti digitalizirana.

– Vjerujem da ćemo u iduće tri godine u potpunosti dobiti upravu bez papira – zaključio je Laco.

Potrebni obrasci, ali i sve informacije mogu se pronaći na službenim stranicama Grada Zagreba.