Projekt The Melting Pot

Projekt je uspješno proveden u suradnji s partnerima iz Srbije i Makedonije

Kulturni događaji i programi koje nude kulturne institucije i organizacije često ne ispunjavaju potrebe mladih. To je i vidljivo u izostavljanju mladih iz procesa stvaranja kulturnih programa za mlade. Zbog toga su, Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i Mreža mladih Hrvatske proveli projekt s ciljem uključenja mladih u procese kreiranja kulturnih sadržaja.

U sklopu ovog Erasmus+ projekta provedena su i dva istraživanja: Vidljivost kulturnih programa i potreba mladih u vezi kulture u Republici Hrvatskoj te istraživanje pod nazivom Kulturne institucije/organizacije i mladi.

Projekt je proveden uz podršku Erasmus+ programa i Tempus fondacije Srbija. Organizatori Kristijan Orešković (Mreža mladih Hrvatske) i Ida Jagar (Pogon)ističu kako su zadovoljni s provedbom projekta. Razvili su kurikulum za rad s mladima u kulturnim institucijama te proveli uspješan pilot projekt.

Kroz umjetnost se često iznosi kritika različitih društvenih fenomena. Tako su se oni u radu s mladima dotakli socioekonomskih i zdravstvenih tema, kroz prizmu kulture.

Projekt je uspješno proveden u suradnji s partnerima iz Srbije i Makedonije te se organizacijski tim nada da će se njihov rad prepoznati i na međunarodnoj razini.

Projekt The Melting Pot ističe da je u kreaciju kulturnih događaja i programa neophodno uključiti mlade. Umjetnost je potrebno približiti mladima na interaktivan način, a kulturne navike je potrebno razvijati kroz obrazovni sustav, koji uključuju i neformalne oblike rada s mladima. Zalažu se za povećanje podrške države kulturnim organizacijama te decentralizaciju kulturnih događanja, s povećanjem istih u manjim sredinama.