Produljeno radno vrijeme ugostiteljskih objekata

11/21/2009 21:59

Produženo radno vrijeme odobrava se na temelju pisanog zahtjeva ugostitelja pod uvjetom da njegov ugostiteljski objekt svojim radom ne narušava javni red i mir, da ne poslužuje alkoholna pića maloljetnicima, da se pridržava propisanog radnog vremena, da poštuje odredbe Zakona o radu, vezano uz zapošljavanje osoblja, Zakona o prodaji duhanskih proizvoda, zatim da ispunjava zakonom propisane uvjete za zaštitu od buke i da ima podmirene sve dospjele obaveze prema općini Kloštar Ivanić.

Uz pisani zahtjev treba dati i izjavu da u poslovanju objekta kroz godinu dana nije utvrđen prekršaj za pobrojane uvjete. Rješenje donosi i ukida općinski načelnik, a dostavlja se nadležnoj ispostavi Državnog inspektorata i Policijskoj postaji u Ivanić-Gradu.

Piše: Vesna Gregčević / Obiteljski radio Ivanić